Tĩnh thức: Chánh niệm trong dòng Tâm thức
25/12/2008 09:40 (GMT+7)
Trước hết cần hiểu rõ thế nào là Tĩnh Thức. Thường tình mà nói, Tĩnh là Vắng lặng, Thức là Tâm Thức. Tâm thức là gì và làm sao nó vắng lặng...
Bí quyết thực hiện mộng tưởng
25/12/2008 09:39 (GMT+7)
Mỗi chúng ta luôn có những cái Mộng Tưởng rất lớn, Mộng Tưởng ấy khiến cho cuộc đời chúng ta trở nên có ý nghĩa, có phương hướng, có sức mạnh để giúp chúng ta thành tựu sở nguyện...

Thiếu một chút An Lạc
25/12/2008 09:39 (GMT+7)
Khi đã có TRÍ HUỆ , và cũng có TỪ BI thì ta sẽ cảm nhận được mỗi ngày , mỗi ngày đều sống trong sự tự tại - an lạc...
Bản chất Niết Bàn
25/12/2008 09:39 (GMT+7)
Bản chất Niết bàn chỉ cho trạng thái sống của chư Phật và các Bậc A la hán. Vì vậy quan sát sự sống của các Ngài, chúng ta sẽ hình dung được trạng thái Niết bàn...

Phật Giáo là gì
25/12/2008 09:39 (GMT+7)
Điều trước nhất xin được phép thưa rằng:  Phật giáo được sáng lập trên căn bản trí tuệ,  lấy trí tuệ làm nền tảng để giải thoát con người...
Rèn luyện trí tuệ
25/12/2008 09:39 (GMT+7)
Đạo Phật là đạo giải thoát nói từ viễn cảnh cứu cánh, nhưng trên thực tế thì trí tuệ mới là pháp căn bản để tu tập cho mọi tu sĩ đến bờ giác ngộ. Từ sự giác ngộ, chúng sanh mở ra đường sáng vượt khỏi đám mây mù của dòng tâm thức vốn che khuất bầu trời trí tuệ...

Mục đích của chúng ta có mặt trong cuộc đời này
25/12/2008 09:37 (GMT+7)
Trong xã hội hiện tại có rất nhiều người Tu Hành, nhưng chân chánh để biết thế nào là Tu Hành, hiểu rõ mục đích của việc tu hành thì lại rất ít...
Trung Đạo: Pháp trực nhận Tánh Không - 2
25/12/2008 09:37 (GMT+7)
Trung Quán Luận là Pháp Học cũng như Pháp Hành đều được quán sát sâu sắc con người, vạn vật cùng thuộc tính, với Chánh Kiến Chánh Tư Duy và phân tách hệ quả của các hành thức trên mà Bát Chánh Đạo trong Giáo Lý Phật đã soi rọi và hư không hóa mọi hữu tồn dù tâm hay vật...

Trung Đạo: Pháp trực nhận Tánh Không - 1
25/12/2008 09:37 (GMT+7)
Trung luận thật ra gọi tắt là Trung Quán Luận do Ngài Long Thọ trước tác. Trung luận dùng chánh kiến và chánh tư duy trong Bát Chánh Đạo Phật dạy mà phân biện...
Tuệ Giác: cái biết sát-na hiện tiền
25/12/2008 09:36 (GMT+7)
Trần gian là một thế giới vô thường, với ánh sáng trí tuệ của Đức Phật đã soi sáng rõ ràng là mọi sự vật thường biến đổi. Màn vô minh đã che mờ nhận thức của thế gian...

Mindfulness (Sati): A Clear Awareness Of Consciousness
25/12/2008 09:24 (GMT+7)
According to the Pali-Vietnamese Dictionary, Sati or Mindfulness is Sammasati (p)—Samyaksmrti (skt). In fact, Right remembrance (Sati), the seventh of the eightfold noble path, means remembering correctly and thinking correctly...
Tu theo Tứ Niệm Xứ là Con Đường Thật Tiễn
25/12/2008 09:24 (GMT+7)
Là một Tín Đồ của Phật Giáo, việc đầu tiên trong cách Hành Trì là Phục Vụ, đây là con đường hết sức thực tiễn. Tuân thủ theo việc làm này cũng là hướng đến Niết Bàn Giải Thoát...

Pháp Thượng Trí lúc Cận Tử hay Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc
25/12/2008 09:23 (GMT+7)
Như chúng ta đã biết chơn trí, hay là thượng trí là những nhận thức chơn thật. Vô minh và hữu ái là những pháp cần phải đoạn tận. Pháp Chỉ và Quán cần phải tu tập...
Hình thành Người Kế Thừa cho Phật Giáo Đài Loan hiện nay
25/12/2008 09:18 (GMT+7)
Phật Giáo là do Đức Thế Tôn khai sáng, sau khi truyền đến các nước phân thành Nam Truyền, Bắc Truyền Phật Giáo. Gần đây, lại truyền đến Âu Mỹ v.v...

 Về trang trước     Về đầu trang      Trang 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20  
» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch