Sự truyền thừa và phát priển Tông Duy Thức tại Đài Loan
25/12/2008 09:17 (GMT+7)
Phật Giáo Đài Loan nhìn lại có thể đến đời Minh Mạc Vĩnh Lịch(tức Vua Thanh Thuận đời nhà Thanh trị vì). Do có quan hệ về nhân duyên và địa thế, nên người Xuất Gia của Đài Loan được đến từ tỉnh Mân...
Thiền Tịnh Độc Cư hay Kinh Giáo Giới Phú Lâu Na
25/12/2008 09:16 (GMT+7)
Cứu cánh của Thiền là giác ngộ giải thoát khỏi dòng bộc lưu sanh diệt, trong sạch hóa tâm thức vẩn đục, không còn nhân duyên chằng chịt, vượt khỏi thời không...

Minh Sát Tuệ
25/12/2008 09:16 (GMT+7)
Minh sát tuệ là lối dụng tâm tĩnh giác hay pháp thể nhập chánh trí trong tứ oai nghi, là lối thanh lọc dòng tâm thức được trong sáng, loại bỏ những tri kiến vốn mang nhiều hệ lụy đến sanh tử luân hồi...

Pháp chánh tri kiến Trung Bộ Kinh
25/12/2008 09:16 (GMT+7)
Chánh tri kiến là thấy biết một cách sáng suốt. Mọi sự muốn được thấy biết phân biệt rõ ràng, tốt xấu, thiện ác, phải quấy thì cần phải trau dồi học hỏi...
Cái nhìn Bát Nhã Tâm Kinh qua lăng kính thời không
25/12/2008 09:14 (GMT+7)
Chủ đích của bài lý giải Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa qua Lăng Kính Thời Không, với sự mong mỏi của Phổ Nguyệt là đưa một luồng gió mới đến quý độc giả, một tri thức cụ thể, có thể trực nhận thực tướng của vạn pháp...

Nghĩa chơn thật kinh Bồ Tát Thiện Giới
25/12/2008 09:13 (GMT+7)
Nghĩa chơn thật trong kinh Bồ Tát Giới, quyển hai Bồ Tát Địa là giải nghĩa tướng và tánh của sự vật cũng như các pháp quán không của Bồ Tát...

Zen: A Cognition to the Mind
23/12/2008 16:56 (GMT+7)
Pháp Niệm Phật Niệm Chú
23/12/2008 15:23 (GMT+7)

Pháp Chánh Niệm khi Đi Đứng hay Kinh Khất Thực Thanh Tịnh
23/12/2008 15:23 (GMT+7)
Tĩnh giác trong tứ oai nghi là pháp môn tu tập hữu hiệu nhất để được chánh trí và chánh niệm. Một sự sáng suốt hay chánh tư duy lúc đi đứng, lúc thiền hành hay khất thực là sự rèn luyện tâm an tịnh tốt hơn hết...
Kinh Pháp Môn Căn Bản
23/12/2008 15:23 (GMT+7)
Để biết được tri kiến chúng sanh hay bậc giác ngộ, Phật đã giảng "Pháp môn căn bản tất cả pháp" trong Trung Bộ Kinh tại rừng Subhaga (rừng Hạnh phúc). Phật cũng đã phân biệt bốn loại tri kiến: Phàm phu, vị Hữu học, bậc A-la-háng và đấng Như Lai...

Pháp Vô Niệm: Đốn Giáo của Lục Tổ
23/12/2008 15:22 (GMT+7)
Đạo Phật là đạo giải thoát, giải thoát cái gì? Giải thoát khổ đau, phiền nảo, giải thoát khỏi dòng bộc lưu sanh tử, hay cứu canh là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi...
Đặc Tính của Tâm và Pháp hay Kinh Giáo Giới Nandaka và Channa
23/12/2008 15:22 (GMT+7)
Trong việc học hỏi Phật Pháp, điều căn bản cần phải biết các đặc tánh của tâm và pháp như thế nào mới có thể tìm hiểu thêm pháp học và pháp hành Phật đạo. Kinh Giáo Giới Nandaka và Kinh Giáo Giới Channa đã nói lên hai đặc tánh ấy...

 Về trang trước     Về đầu trang      Trang 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20  
» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch