Khẳng định tính - Từ Nhất nguyên luận đến Thực tại tuyệt đối luận
23/12/2008 12:07 (GMT+7)
Khi đã đạt được nguyên lý Nhất Nguyên Tương Đối hay Vô Không Gian, Cái còn lại là phải tiến hành làm cho Giác Trí Đang Là đó không thể sanh Tư Tưởng vẩn vơ trong Tâm làm cho Tâm vẩn đục...

Khẳng định tính - Chuyển Tâm thức thành Tâm trí
23/12/2008 12:07 (GMT+7)
Chủ thể gồm có lục căn: nhãn nhĩ tĩ thiệt thân và ý. Lục căn là căn để chủ yếu tiếp xúc đối tượng ngoài và trong tâm, là nguồn gốc, là nhân khi có điều kiện gặp đối tượng, sinh ra cảm giác...
Khẳng định tính - Thế giới hiện tượng và Tâm
23/12/2008 12:07 (GMT+7)
Trước khi nhận thức được cứu cánh giáo lý của Phật Đà, điều căn bản là phải tìm hiểu, nhận diện rõ ràng đúng đắn Cái Tâm...

Khẳng định tính - Lời tựa
23/12/2008 12:07 (GMT+7)
Tưởng đến thế giới bên kia hay cõi vô hình, con người thường có những suy nghĩ mông lung, ảo tưởng và ngờ vực đắn đo không biết Có hay Không?
Nhất Nguyên luận và thể cách tri nhận tánh Không- Kết luận
23/12/2008 11:01 (GMT+7)
Dòng Tâm Thức luôn trôi chảy không có khởi điểm cũng như không có kết thúc. Khi thanh lọc, dòng tâm thức ấy không còn vản đục, sự trong sáng cũng vẫn hiện hữu trong Tâm Trí con người...

Nhất Nguyên luận và thể cách tri nhận tánh Không - Từ Nhất Nguyên luận tới Thực tại tuyệt đối luận
23/12/2008 11:01 (GMT+7)
Khi đã đạt được nguyên lý Nhất Nguyên Tương Đối hay Vô Không Gian, Cái còn lại là phải tiến hành làm cho Giác Trí Đang Là đó không thể sanh Tư Tưởng vẩn vơ trong Tâm làm cho Tâm vẩn đục...
Nhất Nguyên luận và thể cách tri nhận tánh Không - Chuyển Thức thành Trí
23/12/2008 11:01 (GMT+7)
Cái Tâm là dòng tâm thức lưu chuyển từ đời nầy sang đời khác. Nó không có khởi đầu cũng không có chấm dứt vì sự nhận thức không đến từ sự bất động hay không có nguyên nhân...

 Về trang trước     Về đầu trang      Trang 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21  
» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch