Lục căn, lục trần, lục thức = 18 giới
21/07/2011 23:27 (GMT+7)
Lục căn, lục trần, lục thức là bộ phận quan trọng của thuyết Thập nhị nhân duyên Phật giáo nhằm giải thích thực tướng của thế giới. Căn bản nhất là vô minh, đó là nhân duyên đầu tiên của chuổi 12 nhân duyên. Vô thủy vô minh và Nhất niệm vô minh là hai chìa khóa mở ra vũ trụ vạn vật, thế giới, con người…
Nhân Thừa & Bồ Tát Thừa
21/07/2011 23:24 (GMT+7)
Bậc thứ nhất là Nhân thừa, tức lợi ích thiết thực ngay trong đời này và cả đời sau. Thứ hai là Thiên thừa tức giáo pháp dạy chúng ta tu để được sanh về cõi trời. Thứ ba là Thanh văn thừa, thứ tư là Duyên giác thừa, hai giáo pháp này đều dạy chúng ta tu để giải thoát sanh tử. Thứ năm là Bồ tát thừa, tức giáo pháp dạy chúng ta tu vừa lợi mình vừa lợi người, cuối cùng đều đi đến giác ngộ giải thoát.

Chánh pháp và giải thoát
21/07/2011 23:05 (GMT+7)
Đệ tử của Đức Phật kẻ hiền người ngu muôn vàn sai khác, qua sự dạy dỗ của bậc Thiện Tri Thức, sự đào luyện của Tăng Đoàn, nếu y theo lời dạy của Phật mà tu hành thì ai cũng có thể giải thoát chứng được Chánh Giác. Chánh Giáo (Tam Bồ Đề_ Sambhodhi) cùng Giải Thoát là mục đích chung của Phật và các đệ tử Thanh Văn, nhưng chúng Thanh Văn chú trọng ở Giải thoát còn Đức Phật chú trọng ở Chánh Giác mà thôi.
Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành
25/12/2008 09:50 (GMT+7)
Nhìn thấy đề mục này chắc chắn mọi người sẽ nói rằng: “ lại ca điệu ca cũ rích”. Vâng, đúng là điệu ca cũ rích, nhưng điệu cũ rích này nên ca nhất định nên ca và phải thường xuyên ca...

Hình tướng của Đức Phật - 2
25/12/2008 09:50 (GMT+7)

Hình tướng của Đức Phật - 1
25/12/2008 09:50 (GMT+7)
Đức Phật nhập diệt đã hơn 2500 năm rồi, sanh trong thời đại mạt pháp của chúng ta không thể chính mắt chiêm ngưỡng được dung nhan của Đức Phật...
Sự quan trọng của hít thở
25/12/2008 09:46 (GMT+7)
Ở trong kinh Tứ thập nhị chương, Đức Phật hỏi các vị Tỳ kheo: mạng sống con người (đời người) trong bao lâu? có vị trả lời: đời ngừơi trong một số năm! lại có vị nói: trong một vài ngày...

Tĩnh giác: Chánh tri kiến trong dòng tâm trí
25/12/2008 09:46 (GMT+7)
Thật ra Tĩnh Giác là tiến trình tri nhận chơn thức và là pháp chánh tri kiến trong dòng tâm trí. Ðó là cái giác vắng lặng, cái biết sáng suốt rõ ràng. Thường thì Tĩnh Giác và Tĩnh Thức gần như tương tự nhau...
Tứ chánh cần
25/12/2008 09:46 (GMT+7)
Hôm nay, nhân mùa an cư, về đây thuyết pháp nhắc tôi nhớ lại tỉnh Bình Phước là tỉnh đầu tiên mà tôi đã đến hoằng pháp khi tôi mới ra trường vào năm 1958, nên tôi có độ cảm sâu sắc với tỉnh nhà...

Hoằng Dương Phật Pháp để cứu vãng thời cuộc
25/12/2008 09:46 (GMT+7)
Phật pháp là Đệ nhất Pháp, có thể thúc đẩy việc tiến mạnh trên đường tự giác, phát huy được toàn vẹn nhân tính, khiến bên trong thì tịnh hóa được tâm hồn, bên ngoài thì nhất cử nhất động đều đâu vào đó đúng với khuôn phép...
Trạng thái bệnh của tâm lý
25/12/2008 09:45 (GMT+7)
Mỗi con người chúng ta đều phải trãi qua những lúc bị bệnh, nếu thân bệnh thì đi bác sĩ. Tâm lý chúng ta cũng thường có bệnh như tham lam, sân hận, đố kỵ…lúc tâm bệnh cũng phải dùng nhiều phương pháp để trị...

Nước mắt thiền sư
25/12/2008 09:45 (GMT+7)
Có một người thanh niên sau khi xuất gia trở thành một vị cao tăng, sống và trù trì một tu viện cách rất xa gia đình. Rất nhiều người ngưỡng mộ danh đức của Ngài nên đến xuất gia làm đệ tử...

 Về trang trước     Về đầu trang      Trang 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20  
» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch