Tin trong nước
Thông báo Chương trình Đại lễ Vu Lan chùa Từ Xuyên
08/08/2016 08:17 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Mùa Vu lan - Báo Hiếu Phật lịch 2560 - 2016 đã về với những người con Hiếu hạnh. Lễ Vu lan là một trong ba ngày Lễ trọng đại của Phật giáo, mà Tăng ni và Phật tử chúng ta, hằng năm đều chân thành tổ chức. Vu Lan là dịp mà người con Phật tôn vinh ân cha nghĩa mẹ, và đề cao tinh thần Hiếu đạo, nhắc nhở nhau hai chữ “tri ân” để tìm về nguồn cội tâm linh và duy trì hơi ấm tình người trong kiếp sống nhân sinh.

Mùa Vu lan - Báo Hiếu Phật lịch 2560 - 2016 đã về với những người con Hiếu hạnh. Lễ Vu lan là một trong ba ngày Lễ trọng đại của Phật giáo, mà Tăng ni và Phật tử chúng ta, hằng năm  đều chân thành tổ chức. Vu Lan là dịp mà người con Phật tôn vinh ân cha nghĩa mẹ, và đề cao tinh thần Hiếu đạo, nhắc nhở nhau hai chữ “tri ân” để tìm về nguồn cội tâm linh và duy trì hơi ấm tình người trong kiếp sống nhân sinh. Vu Lan cũng là dịp hàng Phật tử tại gia có duyên lành cúng dàng chư Tăng, Ni thêm tuổi đạo sau ba tháng cấm túc an cư kiết hạ. Chính vì lẽ đó, chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) long trọng tổ chức Đại lễ cúng dàng trai Tăng và Lễ hội Vu Lan – Bông hồng cài áo. Đại lễ với mục đích gieo phước lành với ngôi Tam Bảo, hồi hướng công đức cầu siêu cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp đã quá vãng; cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền phúc tọ thăng long, biết nương Tam Bảo. 

 

Chương trình chính thức như sau:

Ngày 07 tháng 07 năm Bính Thân

09h00: Cung nghinh chư tôn đức, quý Phật tử quang lâm;

10h00: Lễ cúng dàng trai Tăng;

12h00: Hoàn mãn.

Ngày 10 tháng 07 năm Bính Thân

Sáng:

07h00: Đại chúng vân tập

08h00: Khai Pháp

09h30: Cúng ngọ, cúng thí thực

11h00: Thụ trai

12h00: Chỉ tĩnh.

Chiều:

13h30: Khai tĩnh

14h00: Tụng kinh Vu Lan

15h30: Cúng thí thực, phóng sinh

17h00: Hồi hướng công đức.

Ngày 11 tháng 07 năm Bính Thân

Sáng:

07h00: Tập trung

08h00: Giảng pháp

09h30: Cúng ngọ, cúng thí thực

11h00: Thụ trai

12h00: Chỉ tĩnh.

Chiều:

13h30: Khai tĩnh

14h00: Tụng kinh Vô Lượng Thọ

16h00: Cúng thí thực, phóng sinh

17h30: Hồi hướng công đức.

Ngày 12 tháng 07 năm Bính Thân

Sáng:

07h00: Đại chúng vân tập

08h00: Giảng pháp

09h30: Cúng ngọ, cúng thí thực

11h00: Thụ trai

12h00: Chỉ tĩnh.

Chiều:

13h30: Khai tĩnh

14h00: Vấn đáp Phật pháp

15h00: Cúng thí thực

16h00: Phóng sinh

17h30: Tiểu thực

19h30: KHAI MẠC LỄ HỘI BÔNG HỒNG CÀI ÁO (Có chương trình riêng)

22h00: Hoàn mãn.

Vậy, Ban tổ chức kính trân trọng thông báo để quý vị đại biểu khách quý, quý thiện nam tín nữ Phật tử sắp xếp thời gian về chùa dự lễ cúng trai Tăng – Vu Lan Báo hiếu & Đêm hội Bông hồng cài áo, đem công đức này hồi hướng cho lục đạo pháp giới chúng sinh, cửu huyền thất tổ cùng thân quyến hiện tiền đều được hưởng thắng phúc trong mùa Vu Lan Báo hiếu năm nay.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ KÍNH YẾT

Chùa Từ Xuyên

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch