Tin nước ngoài
Đài Loan: Đại lễ cúng Phật trai tăng tại PHV Viên Quang
Quán Như
23/07/2012 01:51 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Ngày 15 tháng 7 năm 2012, ban bảo trợ học viện cùng mười phương Phật tử đồng tâm tổ chức Đại lễ cúng Phật trai Tăng toàn quốc.


Hình thức cúng Phật trai Tăng phổ biến thịnh hành từ khi đức Phật còn tại thế.

Nhớ tích xưa, Tôn giả Mục-Kiền-Liên vì lòng hiếu thảo, muốn cứu vong mẫu bị sinh trong ác đạo chịu kiếp khổ sở đọa đày, Ngài đã cầu mong đức Phật chỉ bày phương pháp siêu độ, và được dạy ngày chư Tăng mãn ba tháng kiết hạ an cư tự tứ, tổ chức trai Tăng, nhờ công đức thù thắng này, hồi hướng cho mẹ Ngài được siêu thăng, tinh thần đại hiếu đó làm chấn động từ cổ đến kim, trở thành mô phạm cho người học Phật.

Ngày 15 tháng 7 năm 2012, thể theo tinh thần đó, ban bảo trợ học viện cùng mười phương Phật tử đồng tâm tổ chức Đại lễ cúng Phật trai Tăng toàn quốc, nhằm mục đích nâng cao lòng hiếu đạo cho dân tộc, cầu nguyện đấng sinh thành dưỡng dục được thân tâm an lạc, quốc gia thịnh vượng, thế giới hòa bình.

Đại lễ cúng Phật trai Tăng có hơn 3000 chư Tăng ni và 10.000 Phật tử tham dự.

Theo: PTVN

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch