Đắc không tánh: Phước đức khôn lường - 1
25/12/2008 09:44 (GMT+7)
Muốn giải thoát khỏi phiền não khổ đau để sống đời hạnh phúc ở thế gian và ra khỏi dòng bộc lưu sanh tử,  Phật giáo đã chỉ con đường đi đến cứu cánh bằng pháp học và pháp hành, tựu chung là giới định tuệ...
Nhân Thừa & Bồ Tát Thừa
25/12/2008 09:44 (GMT+7)
Hôm nay chúng tôi sẽ nói về hai vấn đề, một là tu bằng cách nào để đem lại sự an lạc cho tất cả mọi người đời này và đời sau, hai là tu bằng cách nào để được giải thoát sanh tử...

Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng
25/12/2008 09:44 (GMT+7)
Trong mùa Vu lan, chúng ta thường cúng dường, bố thí để hồi hướng cho những người đã khuất được siêu độ và cầu an cho những người còn hiện hữu trên cuộc đời...
Sức mạnh hòa hợp
25/12/2008 09:43 (GMT+7)
Đức Phật dạy mỗi người đi hoằng pháp một phương nhằm phát triển đạo Phật, nhưng cốt lõi phải giữ được sự hợp nhất. Đệ tử Phật dùng vô số phương tiện cứu độ chúng sinh, nhưng hương vị giải thoát của đạo Phật không được xa rời...

Chuyển hóa Sanh thân thành Pháp thân
25/12/2008 09:43 (GMT+7)
Giáo hội chúng ta quy định Tăng Ni mỗi năm phải cấm túc an cư mới được một tuổi đạo; nhưng an cư có an cư tập trung và an cư tại chỗ...
Ý nghĩa tập trung phân thân
25/12/2008 09:43 (GMT+7)
Tại tỉnh Bình Dương có trên 150 Tăng Ni an cư tập trung và cũng có nhiều Tăng Ni cấm tức an cư tại chỗ; điều này thể hiện sự hưng thạnh của Phật pháp tại tỉnh nhà...

Đại Thừa thuyết luận - 2
25/12/2008 09:43 (GMT+7)
Đại Thừa thuyết luận - 1
25/12/2008 09:43 (GMT+7)
Theo thời gian dòng tư duy con người phát triển không ngừng, đó cũng là dòng tâm thức lăn trôi từng sát-na sanh diệt...

Nghệ thuật nâng đỡ tâm hồn
25/12/2008 09:42 (GMT+7)
Ngày 19-6, Hòa thượng Thích Trí Quảng và chư tôn đức Thường trực BTS THPG TP.HCM đã tổ chức buổi tiếp đón Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai đến vấn an chư tôn đức. Nhân dịp này, Thiền sư đã chia sẻ cùng giới văn nghệ sĩ và Phật tử với chủ đề "Phật giáo và nghệ thuật"...
Thay đổi ý định
25/12/2008 09:42 (GMT+7)
Có một vị thương gia tay trắng lập nghiệp kiếm được rất nhiều tiền, nhưng vì kinh tế không ổn định, khiến anh ta trở nên phá sản nợ nần chồng chất. Nghĩ mãi không tìm ra cách giải quyết bèn ra sông tự tử...

ý nghĩa hóa thân Phật thuyết pháp
25/12/2008 09:40 (GMT+7)
Khi Đức Phật Thích Ca thành đạo tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài thấy biết chân lý và nghĩ rằng chân lý đó Ngài không thể trao truyền cho bất cứ người nào...
Tâm Diệu Pháp
25/12/2008 09:40 (GMT+7)
Phật giáo là lấy tâm làm cơ sở để tu tập. Vì tâm là một sự biến đổi không lường được.”Tâm viên ý mã” chỉ rõ sự vô thường của nó...

Tinh thần Phật giáo là lý tưởng của nhân loại
25/12/2008 09:40 (GMT+7)
Đức Phật không hoàn toàn là một nhà tôn giáo. Ngài là một bậc Giác ngộ, là một nhà đạo đức vĩ đại, đã cống hiến rất nhiều cho nhân loại...
Mê và Giác
25/12/2008 09:40 (GMT+7)
Đạo Phật là đạo giác ngộ. Tiếng Phạn Buddha, Trung Hoa dịch âm là Phật Đà, dịch nghĩa là “người giác ngộ”. Cho nên đạo Phật là con đường đưa chúng ta tới giác ngộ, lấy giác ngộ làm nền tảng...

 Về trang trước     Về đầu trang      Trang 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9  
» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch