Nhất Nguyên luận và thể cách tri nhận tánh Không - Tánh Không
23/12/2008 11:01 (GMT+7)
Tánh Không, Duyên Khởi, Giả Danh, Trung Đạo là đạo lý Phủ định mà Bồ Tát Long Thọ đã từng phổ cập từ xa xưa và Bồ Tát Vô Trước và Thế Thân cũng dùng Duy Thức học xây dựng lý Duyên Khởi bằng khái niệm về ba Tự Tính để nhận diện Thực Tính của sự vật...
Nhất Nguyên luận và thể cách tri nhận tánh Không- Dẫn nhập
23/12/2008 11:01 (GMT+7)
Muốn đạt đến Giác Ngộ, tất phải dùng cái Trí, mà Trí là con đường tư duy soi sáng các Pháp...

Lý tưởng Bồ-Tát
22/12/2008 17:04 (GMT+7)
Chúng ta có thể nói sự phát triển lý tưởng Bồ tát là một trong những thành tựu quan trọng nhất của Phật giáo Đại thừa...
Nghiệp
22/12/2008 17:04 (GMT+7)
Giáo lý nghiệp của Phật giáo có thể sử dụng để biện luận về sự sinh tử luân hồi, đa dạng của chúng sanh trong lục đạo...

Ranh giới giữa mê và ngộ
22/12/2008 17:04 (GMT+7)
Có thể ví Cuộc Đời với cái gì? Có người nói: "Cuộc đời như giấc mộng", có người nói "Cuộc đời như tấn trò", có người nói "Cuộc đời như hạt sương"; cũng có người nói: "Đời là bể khổ"...
Giới luật và luật pháp
22/12/2008 17:04 (GMT+7)
Có khi ta đã từng suy nghĩ hay nghe; "đạo nào cũng tốt, cũng dạy làm lành bỏ dữ". Nếu chỉ dừng ở chổ làm lành lánh dữ thì chỉ cần luật pháp của quốc gia, chẳng cần sự có mặt của tôn giáo...

Liễu tri tâm
22/12/2008 17:04 (GMT+7)
Thông thường chúng ta thường tìm hạnh phúc bên ngoài. Chúng ta cố đạt được những điều kiện vật chất, công việc, vị trí xã hội… tốt hơn, nhưng dù cho chúng ta có thành công đến đâu về mặt bên ngoài, chúng ta vẫn gặp phải nhiều vấn đề rắc rối và không toại ý...
Giá trị cuộc sống
22/12/2008 17:03 (GMT+7)
Với nhân tâm, chúng ta có thể hiểu các sự hiện hữu trong quá khứ và vị lai. Sự hiểu biết này giúp chúng ta suy nghĩ vượt khỏi thiên kiến của cuộc sống ngắn ngủi này và quan tâm đến lợi ích của các cuộc sống trong tương lai...

Tham
22/12/2008 17:03 (GMT+7)
Do lòng tham, sự chấp thủ nên có sự hiện hữu. Trong cuộc sống sự tìm kiếm an lạc đó là việc bình thường của chúng sinh. Chúng ta luôn tìm cách thoát khỏi những khổ đau, lánh xa những não phiền và cố tạo ra hoàn cảnh tốt đẹp...
Cốt Tủy kinh Duy Ma Cật
22/12/2008 17:03 (GMT+7)


Đại cương Kim Cương Thừa
06/12/2008 09:10 (GMT+7)
Giới Thiệu Luận Thành Thật
16/11/2008 13:28 (GMT+7)
LUẬN THÀNH THẬT (Satyasiddhi śāstra ). Giảng viên: Thích Giác Hiệp

Các tin đã đăng:
 Về trang trước     Về đầu trang      Trang 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9  
» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch