Thơ
Họa: Vịnh cây "Sống đời"
19/12/2008 16:41 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Vịnh cây “Sống Đời”

Trời đất sinh ra tự thủa nào ?
“Sống Đời” tên gọi lạ lùng sao !
Mầm non ương lá, hoa xinh đẹp.
Nhựa sống căng mình, nhánh thấp cao.
Ngát dịu tạm nhường hương Cúc, Huệ.
Thanh tao đâu kém vẻ Mai, Đào.
Trang hoàng gợi cảm trao truyền thuốc.
Rịt vết thương đời quí xiết bao !

1977
H.T. Thích Quảng Thạc

Cung kính phụng họa. Mượn Vần. Đổi Ý. Mượn sự diễn lý

Tâm vô nhứt vật tự khi nào
Vắng lặng an nhiên tựa ánh sao
Lục dục ra vào thân bất nhiễm
Thất tình đi đến trí thêm cao
Hương thơm giới đức kình Lan. Huệ
Thiền tịnh chơn như sánh Cúc , Đào
Tự tại ngao du cùng sáu cõi
Lìa đời giả tạm kiếp chiêm bao

30/11/2006
Cư Sĩ Chánh Tâm

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch