Thơ
Họa: Vịnh cái lược
19/12/2008 16:41 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Vịnh Cái Lược

Sinh ra trong giữa cõi hồng trần.
Duyên nghiệp dầy, thưa hợp một thân.
Gỡ rối dọc, ngang, từng tháo vát.
Định đường phải, trái, những cân phân.
Rừng gàu quét sạch không vương vấn.
Tổ chấy xông pha chẳng ngại ngần.
Tình nghĩa tóc tơ càng thắm quyện.
Mặt đời tươi nở tựa hoa xuân.

1978
H.T.Thích Quảng Thạc


Cung kính phụng họa. Mượn Vần , Đổi ý. Mượn sự diễn lý

Phàm nhơn túc nghiệp đáo lai trần
Hữu phước đủ đầy được báu thân
Nếu biết tu cầu về cửu phẩm
Chắc là sẽ được vẹn mười phân
Tin sâu tịnh độ đường mau tới
Nguyện thiết hồng danh chớ ngại ngần
Hồi hướng tây phương đây một kiếp
Thai sen sanh hóa ngát hương xuân.

01/12/2006
Cư Sĩ Chánh Tâm

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch