Thơ
Họa: Vịnh cây trúc
19/12/2008 16:36 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Vịnh Cây Trúc

Gay gắt nắng hè, Trúc biếc sao !
Được người khen tặng vẻ thanh tao.
Đốt ngay rắn rỏi, thân thon óng.
Lòng rỗng sạch láng, ngọn vút cao.
Quân tử mang danh, nhơ chẳng bén.
Hiền nhân giữ tiết, đức thường trao.
Đóa rồng tung cánh mây lành quyện.
Rừng Phúc vang rền tiếng lá reo.

1978
H.T. Thích Quảng Thạc


Cung kính phụng họa. Mượn Vần, Đổi Ý

Phật Đạo ngàn năm

Phật đạo ngàn năm mãi sáng sao
Thăng trầm chẳng mấtõ nét thanh tao
Như tùng sương gió không phai sắc
Tợ bachù nắng mưa vẫn đứng cao
Tịnh độ tam hành thầy giáo chúng
Thiền tông nhứt hạnh tổ truyền trao
Song tu nhị pháp môn siêu thoát
Thiên thượng chúc mừng thánh nhạc reo

2/12/2006
Cư Sĩ Chánh Tâm

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch