Thơ
Noi chí đại hùng
22/12/2008 11:39 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

http://www.vinhnghiemvn.com/pictures/cuutro/bode01.jpg
(Cây Bồ-đề nơi đức Phật toạ thiền 49 ngày đêm và thành đạo, Bồ-đề Đạo tràng, Ấn độ. ảnh: T.Giác Hiệp)

Bốn chín ngày đêm tịnh tọa thiền
Bồ đề dưới cội giữa rừng thiên
Loại trừ lậu hoặc mê tâm dứt
Tiêu diệt lưới nghi doạn não phiền
Tứ trí soi cùng tam giới nghiệp
Lục thông thấu suốt mọi trần duyên
Viên thành qủa mãn như lai Phật
Khuất phục ma vương khởi đạo thiền

20/09/2007
Cư sĩ Chánh Tâm

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch