Thơ
Báo hiếu xuất thế gian
22/12/2008 11:39 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

http://www.vinhnghiemvn.com/pictures/cuutro/indo0707.jpg

Nghĩ đến song thân lúc mãng phần
Làm con khó báo đáp thâm ân
Thất tuần hương khói sao cho đủ
Kỵ giổ thường niên được một lần
Chẳng lẽ công sinh bằng lễ vật
Hai là nghĩa dưỡng bát cơm dâng
Theo lời Phật dạy ta suy gẫm
Xuất thế đền ơn mới vẹn phần

02/09/2007
Cư sĩ Chánh Tâm

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch