Thơ
Thừa truyền chánh pháp Như Lai
22/12/2008 11:38 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Phật thuyết Vu Lan Gỉai Đảo Huyền
Chỉ đường cứu độ dứt oan khiên
Cữu Huyền chín kiếp rời âm cảnh
Thất Tổ ba đời đến cõi tiên
Phụ Mẫu hiện tiền tăng phước thọ
Mẹ Cha quá vãng được thăng thiên
Như Lai giáo hóa lời châu ngọc
Đệ tử hằng noi tiếp tục truyền

29/08/2007
Cư sĩ Chánh Tâm

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch