Thơ
Tưởng niệm
22/12/2008 11:40 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

(ảnh: buổi lễ Húy kỵ HT Thích Tâm Giác, ngày 20-10-Đinh Hợi tức ngày 29-11-2007)
 
Thầy Tâm-Gíac, người cha hiền thế hệ
Công đức Người muôn thuở mãi lừng danh
Người ra đi để lại chốn dương trần
Một di sản tinh thần, ôi! Sáng lạn.
Vốn sớm biết cõi trần là cõi tạm
Chốn thiền môn Người xa lánh bụi hồng
Thóat sông mê vì hiểu “Sắc” là “Không”
Tìm khổ hạnh, để mong vào bể giác.
Con đã tiễn chân Người về xứ Phật
Hận phù sinh ngắn ngủi chẳng là bao
Từ thuở sơ sinh đến lúc bạc đầu
Có ai đã khỏi qua cầu tịch diệt.
Người đã liễu nên Người càng nhất quyết
Và ra đi tìm lạc cảnh Niết Bàn
Chốn Tây phương rực rỡ ánh hào quang
Để nương náu bóng từ bi chư Phật.
Hôm nay đây với lòng thành kính cẩn
Con quỳ dâng Người một nén tâm hương
Nguyện xin Người cứu độ khắp mười phương
Cho nhân thế thóat khỏi vòng chinh chiến.
 
Tịnh-Lan Trần Đức Ước
1-11-1974

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch