Nhân vật
Lễ Tiểu tường
02/12/2008 15:32 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Chư Tăng Vĩnh Nghiêm tại DelhiCHÂN tâm minh thật tánh

TỪ niệm bạt mê lưu

NHẬM duyên ly hiệp tướng

NIẾT bàn cảnh phong siêu

Vĩnh Nghiêm tự cố Ðại lão Hòa thượng thượng Thanh hạ Kiểm Tiểu tương chi lễ

Ấn Độ quốc Ðức lý thị lưu học Tăng:

Thích Giác Hiệp

Thích Minh Thuận

Thích Ðức Thiện

đồng tưởng niệm

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch