Nhân vật
Tưởng niệm
02/12/2008 15:31 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tưởng niệm Giác linh Ân Sư thượng Thanh hạ Kiểm

Hương đức thơm xa diệu dụng nhuần

Vạn duyên thống lý kiến toàn chân

Vĩnh Nghiêm mật chuyển Ðà Na tạng

Trung Hậu phô bày thượng thọ tăng

Ba cõi thăng trầm thân tự tại

Mười phương xuất nhập , bậc hiền nhân.

Thọ vô lượng thọ lưu danh vị

Tiếng dội Tùng Lâm đấng xuất trần.Hoạ lại nguyên vận bài thơ Hoài niệm ân sư của Ni sư Thích nữ Tố Liên

Ðăng trong tuần báo Giác Ngộ

Số 54 , phát hành ngày 07/02/2001

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch