Nhân vật
Cảm niệm của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
02/12/2008 15:31 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Cảm niệm ngày tang lễ Cố Hòa Thượng Viện chủ Tổ đình Vĩnh Nghiêm Tp.HCM

Miền Thiếu Thất gió vàng hiu hắt

Giá Cà Sa lạnh ngắt Nghiêm đông

Vẳng nghe hai chữ Sắc Không

Tử sinh vinh tạ trong vòng đổi thay

Ngẫm thân này giọt sương ngọn cỏ

Luật vô thường nay có mai không

Xuất gia từ thưở đồng chân

Dốc lòng tin Phật cố công theo Thầy

Chùa Bạch Trữ tháng ngày tu tập

Cảnh Tây Thiên mấy chập đi về

Quản chi chinh chiến nhiêu khê

Phương Nam lánh nẻo tính bề yên thân

Ðem công sức góp phần tôn tạo

Cảnh Vĩnh Nghiêm phúc báo trang nghiêm

Mặc cho thế tục đảo điên

Thị phi rũ sạch nhân hiền để tâm

Kìa những lúc sưu tầm hải ngoại

Góp lực tài trở lại quê hương

Thiền Gia Bảo Huấn chủ trương

Mong sao Nam Bắc bốn phương một nhà

Sum vầy cùng Ðàn Na Thiện Tín

Ðộ Tăng Ni sượng chín kể chi

Vê tròn quả hạnh từ bi

Dứt không Tứ Tướng sá gì nhị biên

Trống Bát Nhã rộn miền triều giã

Chuông Tam Huyền gióng giả nơi nơi

Nhọc nhằn nào có nghỉ ngơi

Khi thì Quán Sứ lúc thì Mê Linh

Thuyền Lục Ðộ cứu sinh xuôi ngược

Ghế Thập Sư há khước truyền trao

Mây từ Pháp vũ dồi dào

Long xà dung nạp biết bao nhiêu tình

Sen mọc giữa bãi sình đua nở

Ðạo dựng trong trắc trở mà nên

Phồn hoa mà chí Lâm Tuyền

Nhổ gai nhân ngã kết duyên Lục Hoà

Danh đã xứng Thiền Gia thạch trụ

Ðức lại không để phụ lòng người

Tuổi đà vừa trọn tám mươi

Tiếng vàng đâu đã gọi người hữu duyên

Vượt ái Hà mượn thuyền Bát Nhã

Hội Liên Trì Hoa đã nảy bông

Gia Bang Phàm Thánh hội đồng

Bọt Tỳ Lô lại nhập dòng Tỳ Lô

Thương thay hàng môn đồ Tứ Chúng

Ðường ai đưa nẻo đúng mà đi

Ðầy trời tham vọng sân si

Có bao nhiêu Bậc Từ Bi như Thầy

Ðèn thuyền nối đến đây trọn vẹn

Thừa đương ai không thẹn giống dòng

Cúi xin Phật Tổ hồng ân

Tổ Ðình thu vãn lập đông có người

Vẳng đâu đây hương trời nhã nhạc

Ðón Thầy về Cực Lạc quê xưa

Còn đâu ấm lạnh nắng mưa

Thiên hà sao sáng ngày thưa thưa dần.


Vũng Tàu ngày 02/01/2001
Viện chủ Linh Phong Thiền Uyển
Gia Phong Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch