Nhân vật
Cảm niệm của Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp, của Chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử môn phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm
02/12/2008 15:30 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


Than ôi!

Khuất bóng tôn sư trời giá lạnh,

Vắng lời giáo huấn gió đìu hiu.

Vĩnh Nghiêm môn phái lòng se thắt,

Phật tử muôn phương lệ thấm đều.

Nhớ Hòa Thượng xưa,

Làng Tiêu Bảng, Yù Yên, Nam Ðịnh,

Ngài xuất gia thân nếp sống gia phong.

Cửa khổng, sân trình thường lui tới,

Tuổi hoa niên chớm nở tinh thông.

tuổi mười lăm, thiên duyên sẵng có,

Ðược song thân cho phép xuất gia.

Chùa Linh Ðường sơ tâm đầu Phật,

Cùng chị hiền Ðàm Hữu sư bà.

Mười tám tuổi, tầm sư học đạo,

Ngài y theo Ðại Ðức Bạch Chư.

Rồi thụ giới Sa Di, Cụ Túc,

Ðề đăng Ðàn Ðại Sư.

Lãnh sứ mạng Như Lai sứ giả,

Ngài dấn thân theo học Tổ Cồn.

Cao phong, Bồ đề và Quán sứ ,

Ba tạng kinh quán triệt Thiền Môn.

Một chín bốn lăm (1945), chùa Quán Sứ

Cụ Tố Liên lập Phật học đường.

Ngài đậu thủ khoa trường cao đẳng,

Và bổ sung thế học các trường.

Chánh thư ký Tăng già Bắc Việt(1953).

Trước khi Ngài du học Ðông kinh(1954).

Năm sáu mốt(1961)bảng vàng Tiến Sĩ,

Ngài hồi hướng toại nguyện bình sinh(1962).

Vì Ðạo pháp, Quê hương, Dân tộc,

Năm sáu ba, ngài quyết đấu tranh.

Và xây dựng Chùa Vĩnh Nghiêm hiện tại,

Cùng đại sư Tâm Giác Thiền huynh.

Nhằm đào tạo Tăng tài thừa kế,

Ngài tham gia giảng dạy các trường.

Và phiên dịch các bộ môn Phật học,

Làm sách giáo khoa cho các học đường.

Năm bảy lăm, tổ quốc Việt nam thống nhất,

Ngài nhiệt tình tham dự mọi phong trào.

Tốt đạo, đẹp đời làm mục đích,

Dựng xây Giáo Hội vững ngàn sau.

Thực là,

Trọn đời ngài dâng cho Phật pháp,

Xá chi danh lợi giữa trần ai.

Phước trí viên dung gương sáng mãi,

Thị phi thế sự gác ngoài tai.

Thế rồi,

Thuận thế vô thường Ngài viên tịch,

Chùa Vĩnh Nghiêm tổ ấn miền Nam.

Cả Giáo Hội Tăng Ni Phật tử

Ðều nguyện cầu Hoà Thượng siêu thăng.

Trước kim quan giác linh Hòa Thượng,

Dâng tâm hương bái biệt Giác Linh.

Phật quốc cao đăng nơi thượng phẩm,

Sa bà thị hiện độ quần sanh.

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ÐẠI TỪ ÐẠI BI TIẾP DẪN ÐẠO SƯ A DI ÐÀ PHẬT

NAM MÔ VĨNH NGHIÊM THÁP, MA HA SA MÔN TỲ KHƯU, BỒ TÁT GIỚI THÍCH THANH KIỂM, HIỆU CHÂN TỪ, THẾ DANH VŨ VĂN KHANG, VĨNH NGHIÊM VIỆN CHỦ, THÙY TỪ CHỨNG GIÁM, LIÊN TỌA HẠ.

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch