Thông tin
Kết quả thi diễn giảng vòng 2
26/11/2008 17:37 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

1. ĐĐ Thích Thông Đạt: 9
2. ĐĐ Thích Thanh Ân: 7,4
3. ĐĐ Thích Giác Thọ: 7,35
4. ĐĐ Thích Nguyên Nhật: 7,25
5. ĐĐ Thích Phương Huyền: 7,25
6. ĐĐ Thích Minh Đạt: 6,5

Đề tài bắt buộc vòng tiếp theo:
1. Phật giáo và thế giới hiện tại.
2. Phật giáo và hòa bình.
3. Điểm tích cực và tiêu cực của hệ thống giáo dục Phật giáo.

BAN CHỨC SỰ TRƯỜNG HẠ TỔ ĐÌNH VĨNH NGHIÊM

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch