Thơ
Mừng báo Đuốc Tuệ
18/12/2008 17:33 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tuần san “Đuốc-Tuệ” đã ra đời
Ánh sáng đạo vàng toả khắp nơi
Thức tỉnh chúng sinh lìa ác mộng
Giác mê nhân loại khỏi chơi vơi

Trầm luân thế giới đang chìm đắm
Khổ hải trần gian vẫn nổi trôi
“Đuốc Tuệ” thanh chung mau cảnh tỉnh
Liên đài cửu phẩm thảnh thơi ngồi

(Báo Đuốc Tuệ số 6, tr.14)
Phan Như Ý

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch