Thơ
Vịnh thi phẩm: Con đường lý tưởng
20/12/2008 10:57 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tặng Nữ Sĩ Vân Nương

Giống Phật ươm gieo tự thủa nào?
Mà nay bừng nở đẹp dường bao !
Ánh trăng Trí Tuệ nguồn thơ quyện.
Giòng suối Từ Bi ngọn bút trào.
Ý sáng rọi ngời “Gương Lý Tưởng”
Lời hoa trau chuốt “Nguyện Thanh Cao”.
Dạo êm khúc nhạc trên đường Giác.
Giải thoát âm ba mấy ngọt ngào !.

01.4.1984
H.T. Thích Quảng Thạc

Các tin đã đăng:
» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch