Thơ
Trung Thu
19/12/2008 16:42 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tháng tám trăng rằm in đáy nước
Hồi chuông cổ tự tiết trung thu
Vang xa réo gọi người đang bước
Thức tỉnh qui hồi kiếp lãng du
Biển khổ trầm luân nơi uế trược
Sông mê cõi tục chốn ao tù
Quay về tự tánh nền chơn đạo
Thoát khỏi mê đồ cảnh ám u.

05/09/206
Cư Sĩ Chánh Tâm

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch