Thơ
Tặng Tòng Lâm
18/12/2008 17:32 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Kính tặng Tòng Lâm Phật học viện khóa An cư PL. 2548-2004

Tùng lâm thống nhất nội phong trào
Đột phá cơ huyền biết tính sao
Cây có rễ dài cây mới vững
Gốc mà càng nhớn ngọn càng cao

Năm tháng xanh tươi nhờ pháp nhũ
Trước sau thịnh vượng bởi công lao
Mai này Phật đạo thêm hưng hiển
Bát ngát rừng Thiền thoả ước ao.

Lão Nột Linh Phong Thiền Uyển Thích Trí Tịnh

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch