Thơ
Tặng báo Giác Ngộ
18/12/2008 17:32 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Giác-Ngộ đơm bông khắp khắp nơi,
Hương thơm hẹn ngát cả bầu trời.
Văn-đàn chuyển vận theo đường đạo,
Thị bá tô trang thắm cuộc đời.

Ðắp xới cho tươi mầm Giác Ngộ,
Vun trồng để thắm khối tình người.
Mai đây vui hưởngchung mùi vị,
Giác Ngộ sau rồi lộng gió khơi.

Mùa Hạ Canh Thân
(15/6/1980)
Thích Thanh Kiểm

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch