Thơ
Vĩnh Nghiêm Tự cảm tác
18/12/2008 17:34 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Uy nghi ngọn tháp ngất trời cao
Toả ngát hương linh vạn vật chaò
Baỏ tự đưa ngươì qua bỉ ngạn
Vĩnh Nghiêm dắt chúng vượt mê sầu
Đàn na thọ pháp trì trai giới
Thí chủ thừa quy tín nguyện sâu
Tăng lữ độ tha Bồ Tát hạnh
Chúng sanh ngã Phật được chen vào

Cư Sĩ Chánh Tâm

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch