Thơ
Ngày xá tội
18/12/2008 17:34 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hồn ai dạt bến đau thương,
Hôm nay nhẹ bước lên cầu tự do.
Sông mê đã bặt tiếng hò,
Thuyền từ là một chuyến đò sang ngang
Thanh-Đề, người mẹ phũ phàng,
Giờ đây thoát khỏi bẽ bàng âm cung.
Với bao nếp sống lao lung,
Chịu muôn hình phạt do lòng gây nên.
Tình thương đức Phật Mục-Liên,
Rải trên vườn thắm trăng hiền đêm thu.
Xé tan nếp sống lao tù,
Treo cờ giải thoát giữa khu ngục hình.
Vườn đời nở đoá hoa trinh,
Trái tim đau khổ ngát tình Từ Bi.
Trần gian còn nặng sân, si…
Hẹn hò gặp gỡ trong kỳ Vu-Lan

(Báo Đuốc Tuệ số 27, trang 23)
Thích Đức Nghiệp

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch