Tư liệu
Những khó khăn và vài đề nghị bước đầu cho công tác hoằng pháp
26/12/2008 17:15 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Thích Giác Điệp
(Thành viên BHP TP.Cần Thơ)

Sau khi thành đạo dưới cội bồ đề, việc làm đầu tiên của Đức Phật là đến Isipatana, Lộc Uyển hóa độ 5 anh em Kiều Trần Như đắc được đạo quả A la hán. Tiếp tục con đường hoằng pháp, Đức Thế Tôn đã đi nhiều nơi để chỉ dạy con đường đoạn tận khổ đau. Ngài khuyến khích chư Tỳ kheo: “Hãy ra đi, các Tỳ kheo, đem lại sự tốt đẹp cho nhiều người, đem hạnh phúc lại cho nhiều người. Vì lòng từ bi, hãy đem lại sự tốt đẹp, lợi ích và hạnh phúc cho chư Thiên và nhơn loại. Mỗi người hãy đi một ngả”. (Trích trong Samyutta Nikàya, quyển 4).

Giáo pháp của Đức Phật là thiết thực hiện tại, lạc trú hiện tại cho nên “Truyền đăng tục diệm” là nhiệm vụ cấp thiết của Giáo hội, của Tăng già.

Ai cũng nhận ra điều đó, nhưng ở nhiều nơi gặp không ít khó khăn như:

- Các cấp Giáo hội địa phương cũng như các vị trụ trì chưa quan tâm, tạo điều kiện cho giảng sư hoạt động.
- Giảng sư trẻ còn thiếu nhiều kinh nghiệm, kiến thức và phương tiện.

Do đó, theo thiển ý của chúng tôi, nên chăng:

1. Giáo hội cần có sự quan tâm, tạo điều kiện cho các giảng sư công tác tốt.
2. Ban Hoằng pháp Trung ương nên có những lớp bồi dưỡng, buổi hội thảo, giao lưu giữa các giảng sư tỉnh thành, giữa các ban của Giáo hội.
3. Khi giảng sư thuyết giảng ở vùng sâu, vùng xa nên thành lập đạo tràng để có điều kiện cho Phật tử gắn bó với chùa, với giáo hội.
4. Ban Hoằng pháp nên có website.
5. Nếu có điều kiện, khi giảng pháp, có máy chiếu tài liệu minh họa giúp buổi giảng sinh động, người nghe tập trung hơn.
6. Có những buổi họp định kỳ để các Trưởng, Phó ban Hoằng pháp có thể trao đổi kinh nghiệm, hoặc biết những thông tin cần thiết.

Riêng bản thân vị giảng sư đòi hỏi phải có giới đức, tâm đức và tuệ đức. Có tinh thần cầu tiến, không ngại khó nhọc gian lao. Tự tạo điều kiện để được “việc làm”. (Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự.)

Nhân buổi tọa đàm, thành kính tri ân Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã giúp chúng con gặp mặt để trao đổi ý kiến kinh nghiệm lẫn nhau, khích lệ chúng con trong công tác hoằng pháp, vừa lợi lạc chúng sanh, vừa trang nghiêm giáo hội.

Kính chúc quý vị vô lượng kiết tường, vô lượng an lạc.

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch