Sách
Ðạo Phật Qua Nhận Thức Mới
Giáo Sư Thạc Ðức Do Nguyệt San Phật Học Louisville, KY - USA Tái Bản Lần Thứ Nhất, Năm 1998
01/09/2011 15:25 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


Yếu Mục

 

 

[1] Ðạo Phật là một triết học hay là một tôn giáo?
[2] Phật học với các môn học khác
[3] Vấn đề đức tin trong đạo Phật
[4] Vấn đề chân lý trong đạo Phật
[5] Vấn đề khổ vui trong đạo Phật
[6] Vấn đề giải thoát trong đạo Phật
[7] Vấn đề tâm vật trong đạo Phật
[8] Vấn đề linh hồn trong đạo Phật
[9] Vấn đề nguyên nhân đầu tiên trong đạo Phật
[10] Vấn đề nhân vị trong đạo Phật


 

 

Lời Giới Thiệu

 

 

Lâu nay, trên mặt báo chí, thỉnh thoảng thấy xuất hiện vài ba bài viết về đạo Phật. Có bài nói đúng mà cũng có bài chứa nhiều sai lạc, dễ làm lầm độc giả.

Không phải chỉ đọc một vài quyển kinh sách mà gọi là đủ điều kiện để viết về đạo Phật. Tuy nhiên, nếu đã tự nhận là tu theo đạo Phật, mỗi Phật tử không thể không nên biết qua đại cương Phật học.

Ðể giúp ích về phương diện này, và cũng để cho mọi người khỏi hiểu sai lạc vì những bài báo nói trên, thầy Thạc Ðức, giáo sư tại Phật Học Ðường Việt Nam, đã viết một loạt mười bài về đạo Phật trên báo Dân Chủ.

Nay thể theo ý muốn của nhiều giáo hữu chưa đọc, hoặc đã đọc rồi mà muốn cho nhiều người khác cùng được đọc, chúng tôi đã góp nhặt những bài ấy và cho in ra thành sách, mong rằng lối trình bày sáng suốt và mạch lạc của tác giả sẽ giúp độc giả có một nhận thức rõ rệt về đạo Phật là một đạo đang chinh phục hàng trí thức Âu Mỹ, sau khi đã thấm nhuần tâm hồn người Châu Á.

Viết tại Sài Gòn, ngày 20/1/57
Hội trưởng Hội Phật Học Nam Việt
Cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền

Nguyệt San Phật Học Louisville, KY - USA
Tái bản lần thứ nhất
Năm 1998

Ðịa chỉ liên lạc:
Phat-Hoc Magazine
P.O. Box 221483
Louisville. KY 40252-1483. USA

 

(budhhanet.net)

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch