Sách
Giáo Lý Nhà Phật
Huỳnh Văn Niệm
01/09/2011 15:23 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Giáo Lý Nhà Phật
Mục lục

MỤC LỤC

 

 

[01]      Giáo-lý

       Giáo-Pháp Toàn-Hảo (Giới-Ðịnh-Tuệ)

       Tại Gia và Xuất Gia

       Giới

[02] Ðịnh

       Bước Vào Thế Giới Thiền

       Rèn Nhân Cách

       Dứt Bỏ - Ðơn Giản Hóa Cuộc Sống Tự Do

       Vui Với Ðạo

       Gần Gủi Bạn Lành

       Ít Bận Rộn

       Tránh Xa Tình Dục và Giữ Tâm Chân-Thật

[03] Học Nhiều Hiểu Rộng

       Thời-Gian và Tư-Tưởng

       Nhẫn-Nại và Tình Thương

       Tuệ

       Hiểu Biết và Tư Duy Chân-Chánh.

       Chân-Lý

       Pháp (Dhamma hay Dharma)

 

 

 

Hồi hướng

 

 

Chùa Phật-Bảo chân thành tri ân Quí Phật-Tử xa gần, đã hoan h đánh máy, xếp kinh, ủng hộ tịnh tài giúp cho quyển kinh "Giáo Lý Nhà Phật" được ra mắt trong mùa Hạ năm 2540 của Ðức Phật Gotama.

Nguyện cầu oai lực tối cao của Tam-Bảo, hằng gia hộ cho Quí vị cùng những người Thân-Thương trong Gia-Ðình được nhiều hạnh phúc, sức khỏe tốt và vạn sự như ý. Những Thân Nhân đã quá vãng được thọ sanh về cảnh giới Nhân-Thiên.

Với phước báu cao thượng nầy, cầu xin cho Quí vị trong vòng luân hồi, mỗi kiếp sanh lên gặp ngay Chánh Pháp của Ðấng Toàn Tri, hầu tiến tu Ðạo nghiệp sớm thành đạt Ðạo Quả Niết Bàn Vô Sanh Bất Diệt.

Ban Hoằng-Pháp
Chùa Phật-Bảo


» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch