Kinh
Kinh Vô Ngã Tướng
Phạm Kim Khánh
08/04/2012 12:47 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


Mục Lục

I- Thân

II- Thọ

III- Tưởng và Hành

IV- Thức

V- Thấy Vô ngã

VI- Phân tách đặc tánh vô thường

VII- Mười một phương thức phân tách ngũ uẩn

VIII- Thuần hóa Tuệ minh sát

THUẬT NGỮ

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch