Thông tin
Lễ Tự Tứ trường hạ Tổ đình Vĩnh Nghiêm TPHCM
Master QingFeng
13/08/2011 08:00 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Đạo tràng an cư kết hạ tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm năm nay quy tụ được hơn 200 chư Tăng từ các tự viện trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh. Sau ba tháng cấm túc an cư trau dồi giới đức Ngày 13-08-2011 tức ngày 14-07-Tân Mão, trường hạ Tổ đình Vĩnh Nghiêm, 339 Nam Kỳ Khởi, F.7, Q.3, TP.HCM, đã tổ chức lễ Tự tứ khoá an cư, kết hạ PL. 2555-2011 .


Sau lễ niêm hương bạch Phật, toàn bộ chư Tăng lần lượt đối trước HT đường chủ Thích Đức Nghiệp làm lễ tác pháp yết ma tự tứ. Lễ yết ma hoàn mãn, tại tổ đường toàn bộ chư Tăng làm lễ khánh tuế Hòa thượng đường chủ, nhân lễ tự tứ Hòa thượng cũng ban đạo từ để sách tấn chư Tăng tinh tiến trên bước đường tu học để Hoằng pháp lợi sinh.


Buổi lễ kết thúc trong niềm hoan hỷ của chư Tăng. Sau khóa an cư chư Tăng lại quay về tự viện của mình để tiếp tục công việc Phật sự và hạn gặp lại trong khóa an cư kết hạ năm sau.


Tự tứ tiếng Pàli Pavàranà; Phạn là pravàranà, Hán phiên âm là bát-hòa-la, bát lợi ba thích noa và dịch là tự tứ, thỉnh thỉnh, tùy ý, tùy ý sự, mãn túc, hỷ duyệt,…Pravàranà, Phật đà thập và Trúc đạo sinh dịch là Tự tứ ( Ngũ phần luật 19, Đại chính 22, tr 130c). Tự là tự mình, tứ là buông ra. Nghĩa là vị tỷ kheo sau khi hạ an cư đủ ba tháng, tự mình buông ra lời nói thỉnh cầu một vị tỷ kheo khác đầy đủ năm đức, chỉ điểm những lỗi lầm cho mình qua ba mặt thấy, nghe và nghi, giúp cho mình biết và tự mình cầu xin sám hối để được thanh tịnh nên gọi là Tự tứ, Còn gọi là Tùy ý, vì là tùy theo ý của người khác mà nêu ra các lỗi mình phạm phải, nên gọi là Tùy ý.
DSC08924 [LE TU TU ].JPG

DSC08918 [LE TU TU ].JPG


DSC08923 [LE TU TU ].JPG


DSC08922 [LE TU TU ].JPG

DSC08930 [LE TU TU ].JPG

DSC08927 [LE TU TU ].JPG

DSC08933 [LE TU TU ].JPG

DSC08936 [LE TU TU ].JPG

DSC08943 [LE TU TU ].JPG
Chư tăng khánh tuế Hòa thượng đường chủ

DSC08945 [LE TU TU ].JPG

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch