Thơ
Trung Thu nhớ Mẹ hiền
21/09/2009 16:42 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

winter_moon_resize.jpg

Nhân dp L Tết Trung Thu, HT kính cn dâng lên Đại đức Sư tôn Tăng ni Pht t Bá tánh Chùa Vĩnh Nghiêm Đạo Đời viên mãn.

Trung thc tánh knh Mu

Hiếu t Mu tri ân

Dâng Đèn lồng hội nhân

Từ Mẫu hỡi thệ lòng

Mẫu mực trung ái Quốc.

 

Trung Thu soi sáng dáng Mẹ hiền

Thực thi từng giây báo thâm ân

Tánh nết trau dồi dòng trong sạch

Kính Mẹ ngày đêm nguyện tu chỉnh

Mẫu Tử tương thân ánh trăng sao.

 

Hiếu đạo trung cang ái Quốc dân

Từ bi hỉ xả thiết tha đời

Mẫu mực năng hành gương giá sạch

Tri kiến từng cảnh chia cơm áo

Ân nhà nợ nước đảm từng giây.

 

Dâng trung cang khiết thạch kỉnh Mẫu

Đèn lòng con sáng tựa Trăng Sao

Lồng đa dạng thú cầm hỷ hoan

Hội trăng thanh đoàn tựu Mẫu Thầy

Nhân chín phẫm ngũ luân trong sáng.

 

Từ muôn loài vạn vật tiến hoá

Mẫu lệ rơi thiết nhủ đàn con

Hỡi doanh nghiệp công thương có hay ?

Thệ chăm lo Quốc dân nở mài

Lòng con nặng Mẹ nào yên giấc.

 

Mẫu hình trên con Rồng Tiên Đạo

Mực dồi mài Phụng múa Long khai (Rồng bay)

Trung Mẫu nghi ! Tròn-Vuông tiên phuông

Ái Quốc dân một miếng no lòng

Quốc gia chung Thành viên là gạch.

 

18 tháng 7 âm lịch niên 2009              

tại Pháp Quố                                    

Trúc Thanh Liêm Kính cn nguyn dâng 

Các tin đã đăng:
» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch