Thông báo
Thông bạch Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, Đức Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche và tăng đoàn truyền thừa Drukpa viếng thăm Việt Nam 2015
17/09/2015 20:22 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Drukpa Việt Nam xin kính báo Lịch trình Đại Pháp hội trong chuyến viếng thăm Việt Nam của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa và Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa, năm 2015.

Drukpa Việt Nam xin kính báo Lịch trình Đại Pháp hội trong chuyến viếng thăm Việt Nam của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa và Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa, năm 2015.

1.jpg


Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa là Bậc lãnh đạo tâm linh đứng đầu Truyền thừa Phật giáo Drukpa có lịch sử khởi nguồn cách đây 1.000 năm từ Ấn Độ. Ngài được người dân vùng Himalaya kính ngưỡng là hiện thân của Đức Phật Quan Âm và hóa thân chuyển thế của nhiều Đại thành tựu giả giác ngộ trứ danh trong lịch sử Phật giáo như Đức Naropa, Đức Gampopa.
Các nỗ lực đóng góp trên phương diện thiện hạnh xã hội của Ngài được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế vinh danh qua các giải thưởng tôn quý như cúp “Anh hùng xanh”, giải “Thành tựu trọn đời” của Chính phủ Ấn Độ, danh hiệu “Bậc Bảo hộ vùng Himalaya” từu Liên minh Quốc tế bảo vệ nguồn nước, kỷ niệm chương “Vì mục tiêu phát triển thiên niên kỷ” của Liên Hợp Quốc.
Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa được tôn kính là chân hóa thân của Đức Kim cương Thượng sư Liên Hoa Sinh. Ngài là hóa thân chuyển thế đời thứ IX của Thượng sư Tôn quý Khamtrul Ripoche, nổi tiếng với chứng ngộ tâm linh và các công hạnh lợi tha từ 500 năm nay trên vùng Himalaya. Trong hiện đời, Ngài được Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa ấn chứng là Bậc Pháp tử chân truyền, trực tiếp giáo dưỡng, trao truyền các pháp tu trì thù thắng của Truyền thừa Drukpa. 

Lịch trình Pháp Hội 2015:


* Pháp hội của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa

1. Pháp hội Miền Bắc: 

Chủ nhật 20/09/2015

Cung đón Đức Pháp Vương tại sân bay Nội Bài. 

Thứ Ba 22/09:

Buổi sáng: Viếng thăm trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ.

Buổi chiều: Tham dự Tọa đàm “Thiên nhiên - Con người: Một Thế Giới” tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Thứ Sáu 25/09:

Khai đàn Pháp Hội Mật Thừa Đại Bi Quan Âm cầu nguyện quốc thái dân an trì tụng Một tỷ biến Lục Tự Đại Minh Chân ngôn OM MANI PADME HUNG thành tựu Pháp.

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an Mạn Đà La Bản Tôn Liên Hoa Đại Bi Quan Âm - Đại Viên Mãn Trí Tuệ Văn Thù - Bí Mật Chủ Uy Dũng  Kim Cương Thủ (Bi - Trí - Dũng). Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ. Đại Pháp Hội Quán đỉnh ‎Cầu siêu Jangwa, Phật Bản Tôn An Bình Uy Mãnh khai thị độ cứu độ thân trung ấm, chuyển di Tâm thức, giải thoát siêu độ anh hùng liệt sỹ, đồng bào tử nạn, nạn nhân thiên tai thảm họa tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

 Thứ Bảy 26/09:

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an, Đại lễ Gia Trì Cát Tường thù thắng An Vị Xá Lợi Phật. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ. Quán đỉnh Mạn Đà La Bản Tôn Liên Hoa Sinh An Bình Uy Mãnh Tức tai, Tăng ích, Kính ái, Hàng phục Đại pháp. Vũ điệu triệu thỉnh Tứ Đại Kim Cương Hộ Pháp tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

 Chủ Nhật 27/09

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an Gia Trì Cát Tường Thành Tựu Pháp Hải Truyền thừa Drukpa chư Phật, Kim Cương Tổng Trì, Bản Tôn, Không Hành Phật Mẫu, Kim Cương Hộ Pháp. Lễ Khai quang điểm nhãn, cung thỉnh Phật an trụ chư tôn tượng. Quán đỉnh và Kiến lập gia trì An vị Đại Mandala Lục Độ Phật Mẫu Tara. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ. Vũ điệu Kim cương triệu thỉnh Tám Hoá thân Liên Hoa Sinh tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Buổi chiều/tối: ‎Đại lễ cúng dàng Liên Hoa Đăng, chương trình văn nghệ Phật giáo và hoạt động thiện hạnh tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, Vĩnh Phúc.

 Thứ Năm 01/10:

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân an Mạn Đà La Bản tôn Phật Dược Sư Tiêu Tai Diên Thọ và Lục Độ Phật Mẫu Tara. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Chùa Hà Tiên, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

 Thứ Sáu 02/10:

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân an Mạn Đà La Bản tôn Phật Quan Âm và Lục Độ Phật Mẫu Tara. Vũ điệu triệu thỉnh Tứ Đại Kim Cương Hộ Pháp. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Chùa Hoàng Long, Phú Thọ.

 

2. Pháp hội Miền Nam: 

 Thứ Bảy 03/10:

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an Mạn Đà La Bản tôn chư Phật Dược Sư Tiêu Tai Diên Thọ, Liên Hoa Đại Bi Quan Âm- Đại Viên Mãn Trí Tuệ Văn Thù - Bí Mật Chủ Uy Dũng  Kim Cương Thủ (Bi - Trí - Dũng). Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Chùa Vĩnh Nghiêm, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

 Chủ Nhật 04/10:

Tổng kết chương trình thiện hạnh “Sống Giản Đơn” (Live Simple) tại Chùa Vĩnh Nghiêm, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

 Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an. Đại Quán đỉnh ‎Cầu siêu Jangwa, Phật Bản Tôn An Bình Uy Mãnh khai thị cứu độ thân trung ấm, chuyển di Tâm thức, giải thoát siêu độ anh hùng liệt sỹ, đồng bào tử nạn, nạn nhân thiên tai thảm họa. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Chùa Vĩnh Nghiêm, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

 Thứ Hai 05/10:

Tham dự tọa đàm giới thiệu sách “Sức Mạnh Tình Yêu Thương” và tủ sách “Sống Hạnh Phúc” tại trụ sở Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật TPHCM.

Thứ Ba 06/10: Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân an Mạn Đà La Bản Tôn Đại Bi Lục Tự Quan Âm, khai thị khẩu truyền và khóa chuyên tu cộng đồng. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Chơn Đức Thiền Viện, Huyện Hóc Môn, TP. HCM.

 Thứ Tư 07/10:

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân an Mạn Đà La Đức Phật Quan Âm Thập Nhất Diện Thiên Thủ Thiên Nhãn.  Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Quan Âm Tu Viện, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

 Thứ Năm 08/10:

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân an Mạn Đà La Bản Tôn Phật A Di Đà - Đại Bi Linh Cảm Quán Âm Bồ Tát. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Chùa Bà Đen, Tỉnh Tây Ninh.

 Thứ Bảy 10/10:

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, Cầu nguyện quốc thái dân an Mạn Đà La Bản Tôn A Di Đà Vô Lượng Thọ Phật - Đại Bi Lục Tự Quan Âm. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Thiên Quang Ni Tự, Tỉnh Bình Dương.

 

* Pháp hội của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa

1. Pháp hội miền Nam 

Chủ nhật 11/10/2015

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân an Mạn Đà La Liên Hoa Bộ Bản Tôn Phật Di Đà - Quan Âm Tự Tại - Liên Hoa Sinh, Pháp tu mở đầu Ngondro. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Chơn Đức Thiền Viện, Huyện Hóc Môn, TP HCM.

 Thứ Hai 12/10/2015

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân an. Quán đỉnh Mạn Đà La Quan Âm - Cứu Độ Phật Mẫu Tara. Đại lễ ‎Cầu siêu Jangwa khai thị cứu độ thân trung ấm, chuyển di Tâm thức, giải thoát siêu độ chư hương linh, anh hùng liệt sỹ. Khóa chuyên tu cộng đồng và Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Chơn Đức Thiền Viện, Huyện Hóc Môn, TP HCM.

 Thứ Tư 14/10/2015:

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân an Mạn Đà La Bản Tôn Trí Tuệ Văn Thù, Kim cương Hộ pháp. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Quan Âm Tu Viện, Quận Phú Nhuận, TP HCM.

 Thứ Năm 15/10/2015: 

Tọa đàm với Ni chúng tại Quan Âm Tu Viện, Quận Phú Nhuận, TP HCM.

 Thứ Bảy 17/10/2015:

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân an Mạn Đà La Bản Tôn Phật A Di Đà - Vô Lượng Thọ, Đại Bi Quan Âm, Phật Mẫu Trường Thọ. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Chùa Pháp Minh, Tỉnh Long An.

 Ngày Chủ nhật 18/10/2015:

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân an Mạn Đà La Bản Tôn Viên Mãn Trí Tuệ Văn Thù. Đại lễ Cầu siêu Jangwa khai thị cứu độ thân trung ấm, chuyển di Tâm thức, giải thoát siêu độ chư hương linh, anh hùng liệt sỹ. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại, tăng phúc trường thọ tại Thiên Quang Ni Tự, Tỉnh Bình Dương

 Thứ  Hai 19/10/2015:

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân Mạn Đà La Bản Tôn Phật A Di Đà Vô Lượng Thọ, Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Kim Cương Tát Đỏa Trừ Chướng Diệt Tội Cầu Phúc Tăng Tuệ. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Chùa Giác Sanh, số 103, đường Âu Cơ, P.14, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

 Thứ Tư 21/10/2015:

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân  an Mạn Đà La Bản Tôn Hoàng Tài Bảo Thiên, Quan Âm Thập Nhất Diện Thiên Thủ Thiên Nhãn. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Chùa Phổ Quang, Đà Nẵng.

 Thứ Sáu 23/10/2015:

Đàm thoại giao lưu với độc giả sách “Tâm An Lạc” tại Đà Nẵng.

 

2. Pháp hội miền Bắc

 Thứ Bảy 24/10/2015:

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an. Gia trì kiến lập Đại Mạn Đà La Kim cương giới, an vị Đại Mandala Tara. Quán đỉnh khẩu truyền Hai mốt Phật Độ Mẫu Tara Tức tai, Tăng ích, Kính ái, Hàng phục. Gia trì an vị Phúc điền Quy y Truyền thừa, Tứ quán đỉnh Vô Thượng Đại viên mãn. Quán đỉnh Trường Thọ Ngũ Phật Mẫu. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

 Chủ nhật 25/10/2015 - Thứ Hai 26/10:

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an, Tạ đàn Đại Pháp Hội Mật Thừa Đại Bi Quan Âm cầu nguyện quốc thái dân an Một tỷ biến Lục Tự Đại Minh Chân ngôn OM MANI PADME HUNG Đại thành tựu Pháp tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

 Thứ Ba ngày 27/10:

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an Mạn Đà La Bản Tôn Kim Cương Tát Đỏa Trừ Chướng Diệt Tội Cầu Phúc Tăng Tuệ, Mãn Nguyện Bảo Vương Ngũ Bộ Tài Bảo Thiên. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

 Thứ Tư đến thứ Sáu 28-30/10/2015

Pháp thoại với Ni chúng Chùa Tây Thiên Phù Nghì, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

 Thứ Bảy 31/10/2015:

Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng, Cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an Mạn Đà La Bản Tôn Phật Liên Hoa Sinh. Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại tăng phúc trường thọ tại Chùa Hoàng Long, tỉnh Phú Thọ.

 Thứ Tư 02/11/2015: Đức Nhiếp Chính Vương rời Việt Nam.

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch