Sách
Chết An Bình Tái Sinh Hạnh Phúc
Tulku Thondup
24/02/2012 11:08 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Thật tánh của sinh, tử là an bình và hạnh phúc. Thế giới thật sự của an bình và hạnh phúc là cõi Cực Lạc. Suối nguồn thật sự của cực lạc và ban phước là Vô Lượng Quang. Thật tâm..

Mục Lục

Dẫn Nhập Chết Chưa Phải Là Hết

Chương 1. Cuộc Sống Con Người

Chương 2. Hấp Hối

Chương 3. Bản Tánh Tối Thượng

Chương 4. Bardo

Chương 5. Những Chuyện Kể Của Bardo

Chương 6. Sự Tái Sanh

Chương 7. Đức Phật Vô Lượng Quang và cõi Tịnh Độ Cực Lạc của Ngài

Chương 8. Làm Thế Nào Giúp Đỡ Người Chết Và Sắp Chết

Chương 9 Những Nghi Lễ Phục Vụ Cho Người Chết Và Sắp Chết

Chương 10. Những Suy Nghĩ Kết Thúc

Phụ Lục. Một Số Nghi Thức Chết Đơn Giản Của Đạo Phật

Phụ Lục A. Những Thiền Định Về Bốn Nguyên Nhân Nhận Tái Sanh Vào Cõi Tịnh Độ Cực Lạc

Phụ Lục B. Tám Nghi Lễ Mật Truyền Của Đạo Phật Cho Người Chết Và Sắp Chết

Bảng Chú Giải Thuật Ngữ

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch