Giới thiệu tác phẩm
Giới thiệu Phật giáo Tây Tạng
16/11/2008 13:12 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Đây là tác phẩm mới nhất có tính tòan diện và thẩm quyền giới thiệu Phật giáo Tây Tạng, bao gồm nhiều chủ đề, như lịch sử, giáo lý, thiền định, bộ phái, lễ hội và các nhân vật quan trọng. Ấn phẩm tái bản lần này bao gồm phần lịch sử và Tantra hiện thời của Tây Tạng…Mở đầu với sự tóm tắt nguồn gốc Phật giáo Tây Tạng từ Ấn Độ, và làm thế nào cuối cùng được giới thiệu vào Tây Tạng. Tác phẩm cũng giới thiệu triết học Phật giáo Đại thừa, phương pháp tantra. Bốn trường phái Phật giáo Tây Tạng cũng như tín ngưỡng truyền thống Bon được giới thiệu chi tiết từ quan điểm phi bộ phái. Ấn phẩm tái bản là một sự trình bày rõ ràng, hệ thống quan điểm và thực hành của Phật giáo Tây Tạng.

Tác giả: John Power, Thạc sĩ triết học đại học McMaster, Tiến sĩ Phật học đại học Virginia. Chuyên gia triết học và thiền định Tây Tạng-Ấn độ, xuất bản nhiều tác phẩm về tư tưởng và thực hành Phật giáo. Giảng viên Trung Tâm Xã Hội Lịch Sử tại đại học quốc gia Úc.

phatgiao.vn

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch