Phật học chuyên sâu
Chân không thị huyễn
21/06/2014 00:08 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Xưa nay xứ sở không không

Xưa nay xứ sở chân tông là nhà

Chân tông thế huyễn ta bà

Thế huyễn như thị, ấy là không không.


Tác giả: Trưởng Lão Định Hương

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch