Pháp Luận
Những lời dạy của các Cao Tăng Phật giáo Việt Nam
Tâm Minh ( Ánh Ngọc St )
05/07/2013 17:19 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

HT. Thích Đức Nhuận

  Các Tổ Sư, các Cao Tăng Phật giáo là những vị thực tu thực chứng, có Định có Tuệ, có kiến giải sâu sắc, có tầm nhìn thấu thị về nhiều vấn đề, do vậy lời nói, câu chữ viết ra thành thơ, thành văn, hoặc phát biểu nơi này nơi khác, những lúc mạn đàm, đều sâu sắc để lại dấu ấn cho người đọc người nghe.Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày đôi lúc có cơ duyên giao tiếp với các vị Cao Tăng, các bậc Thầy tôn kính trong Phật giáo, chúng tôi luôn lắng lòng ghi nhận, ghi chép lại lời của các vị một cách chân thực để suy ngẫm học theo.  Và hôm nay  muốn chia sẻ lại với cộng đồng, quý Tăng Ny, Phật tử những lời dạy của các Cao Tăng Phật giáo:  Được nghe trực tiếp hoặc sưu tầm đó đây trên các trang mạng Phật giáo.

Thích Giác Tâm

-------------------------


1.  ... " Khẩn thiết kêu gọi toàn thể Phật giáo, Tăng Ny và Cư sĩ trên toàn quốc, hãy dồn tất cả tâm tư và hành động vào công cuộc bảo vệ hòa bình cho đất nước chúng ta. Bảo vệ hòa bình cũng là bảo vệ đạo pháp và dân tộc. Vì chiến tranh chính là nguyên nhân cho đạo pháp suy đồi, dân tộc điêu linh khốn khổ..."

 

 Đại lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên

2.  " Những gì chúng tôi làm cho Phật giáo cũng có nghĩa là làm cho dân tộc, những gì chúng tôi  làm cho dân tộc cũng có nghĩa là làm cho Phật giáo". 

Hòa Thượng Thích Trí Thủ

3.  "Chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo Việt Nam nên mở các khóa dạy cho Tăng Ny, và cả những Phật tử nồng cốt nữa về ý thức chính trị. Không có ý thức về chính trị, không hiểu biết về chính trị , quý Tăng Ny, Phật tử sẽ rất dễ rơi vào trường hợp nhận giặc làm con, dễ rơi vào cái bẫy người ta (ngoại đạo) giăng ra, mình nhảy lọt thủm vào, táng thân mất mạng"

HT. Thích Thiện Nhơn (Bình Định)

4. Tôi muốn các chùa ở vùng sâu vùng xa, xây mới, trùng tu trước, chùa Tỉnh hội nơi tôi đang trụ trì trùng tu sau. Bởi vì nếu tôi trùng tu trước, tôi kêu gọi các giới Phật tử sẽ hưởng ứng đông đảo, đóng góp nhiều, do vậy khi các chùa vùng sâu vùng xa kêu gọi đóng góp trùng tu xây dựng sẽ gặp khó khăn.  Các giới Phật tử và các nhà hảo tâm hiến cúng ít lại, do vậy  các công trình trùng tu xây dựng chùa  ở  vùng sâu vùng xa khó hoàn thành. Chính vì lý do đó cho nên tôi chưa có ý định trùng tu chùa Tỉnh hội.

HT. Thích Giác Ngộ (Gia Lai)

5. “Dù đạo Phật có thể là một phương thuốc của thời đại, nhưng chúng ta cũng đừng quên những biến động chính trị và tôn giáo đang xảy ra ở Thái Lan, Sri Lanka, Miến Điện và Népal là những xứ mà đạo Phật là tuyệt đại đa số, để thấy rằng muốn cho đạo Phật trở thành phương thuốc hòa bình thì người Phật tử phải tinh tấn cảnh giác và cố gắng nhiều hơn nữa...”

“Kiên trì và tinh tấn bám sát con đường Đấng Từ Phụ đã đi...”.

“Phật đích thân đến với quần chúng chứ không ngồi đợi quần chúng tìm đến Phật...”

HT. Thích Mãn Giác

6. "Chúng tôi nguyện đem xương máu trang trải cho Phật Pháp, và nếu chết là chết như cái chết của chân lý trước bạo lực, chứ không phải bạo lực này chết vì kém bạo lực khác ".

HT. Thích Trí Quang

7. Căn bản và đầu tiên của nghệ thuật trụ trì là phải gương mẫu. Gương mẫu trong lời nói, việc làm, nhất là việc làm: ban vui cứu khổ, tha thứ, bao dung, chịu thương chịu khó, cần cù, giản dị, tiết kiệm, trường trai giữ giới, thanh tịnh là những điều không bao giờ cũ. Có vậy thì khi mang chân lý nhà Phật ra thuyết giảng người ta mới nghe, mới theo. 

Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (Pháp chủ đương nhiệm GHPGVN)

8. Bây giờ thì cần giới luật, ít lâu nay khi thụ giới, trong đàn giới của sử học không đủ mấy bộ luật, nên sự trao truyền còn nhiều thiếu sót. Con đường tiến đến giải thoát chỉ có Giới - Định - Tuệ. Đầu tiên, giới không đầy đủ thì Định, Tuệ không phát được. Giới có bốn khoa: Giới pháp, giới thể, giới hành và giới tướng.

Hòa thượng. Thích Đức Nhuận (Pháp chủ đầu tiên GHPGVN)

9.  Là người giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Giáo hội, công tác giáo dục Tăng Ni và hoạt động xã hội, nhưng những công trình của HT vẫn xuất hiện đều đặn, vậy HT sắp xếp công việc trong một ngày như thế nào?

-  Sáng sớm, sau thời tịnh niệm, tôi tập thể dục, vệ sinh cá nhân, uống nước rồi lên chánh điện tụng kinh. Sau đó thì dùng điểm tâm và bắt đầu công việc thường ngày. Nếu không có công việc Giáo hội hay giờ dạy cho Tăng Ni tại Học viện thì tôi ngồi dịch suốt ngày, chừng nào mệt thì nghỉ. Có việc gì thật cần thiết tôi mới đi ra ngoài, nhờ vậy mà thời gian gần đây tôi mới dịch được mấy bộ luận trên. Làm việc, theo tôi cốt ở sự chuyên tâm và đều đặn, nếu chuyên cần thì mọi việc rồi sẽ có kết qủa tốt.

HT. Thích Thiện Siêu

10. Phật giáo Việt Nam không có gươm đao súng đạn, không có cơm áo gạo tiền mà vẫn tồn tại đến ngày nay, dù gặp không ít trở lực, đó là nhờ tinh thần gắn bó và phục vụ dân tộc, phục vụ chúng sanh. Từ bao đời, người Việt đã không tách biệt đâu là văn hóa dân tộc, đâu là văn hóa đạo Phật. Đạo Phật với dân tộc Việt Nam nhập thành một, cùng vui cùng khổ. Do vậy, chúng ta càng phải phát huy hơn nữa tính gắn bó ấy. Hãy dạy dỗ cho đàn em chúng ta hiểu sâu sắc điều này, nếu tách rời đạo Phật ra khỏi  dân tộc thì đạo Phật sẽ không có đất đứng. Phải biết rằng đất nước hưng thì đạo  Phật mới thịnh, và ngược lại.

HT. Thích Thiện Duyên

11. Người xưa nói: "Văn tức là người". Đúng như thế. Người tánh tình như thế nào, thì viết văn cũng như thế ấy.

Viết văn hay diễn giảng ai cũng muốn cho nhiều người đọc và dễ hiểu. Nhưng trái lại, khi viết hay giảng, phần nhiều người muốn nói thật cao siêu khó khăn, làm cho người đọc và nghe phải mệt trí ! như thế không khác gì người muốn đi tới mà hai chân lại bước lui. Thật ra, điều đó là do ảnh hưởng tánh tình, cũng khó mà thay đổi.

HT. Thích Thiện Hoa

12. Tiền như rắn độc, các ông hãy cẩn thận. Giờ nào việc nấy, chỗ nào vật ấy. Một điều nữa, sau khi tôi mất, tôi thích nằm nghiêng bên phải, các Thầy nên để như vậy. Không nên xây tháp, để tiền đó ấn tống kinh sách, cúng dường các chùa. Hãy cố gắng tinh tấn, tinh tấn.

HT. Thích Đỗng Minh

13.  Trải dòng đời năm tháng, nay tuổi đã 61, sống khắp nơi và tiếp xúc đủ hạng người, nhìn rõ sự vật , giáo lý đức Phật đã nung đúc tạo cho kiến thức nhận xét chính xác mình, người, vạn vật, và cuộc đời. Bây giờ tự tại trong tịnh thất, chẳng còn vướng bận thịnh suy, hơn thiệt. Tất cả là giả huyển. Nhìn rõ và thể nhập giả huyển của vạn vật bằng tâm chứ không bằng ngôn ngữ văn tự.

HT. Thích Đức Niệm

14. Hãy đứng dậy dấn thân tiến lên mãi.

Tăng Ni đâu ? Hòa hợp chung một lòng

Phật tử đâu ? Đoàn kết dựng non sông.

Đem Chánh Pháp tô thắm quê hương Việt.

HT. Thích Thuyền Ấn

15.  “Người xuất gia học đạo, không khác gì một lương tướng xông vào trận giặc, đánh dẹp hiên ngang, trước hết phải tinh thuần võ nghệ. Ðược như thế, thì cách vãn hồi an ninh trật tự cũng không khó.

Trọng trách của người độ hóa quần sanh, cần phải giải thoát chính mình làm trước. Cho nên việc nhập thất tịnh tu, là một pháp môn thiết yếu trong nhiều pháp môn”.

HT. Thích Bửu Huệ

16. Trong phạm vi Phật giáo, nhiệm vụ bất di bất dịch của cấp lãnh đạo là thừa kế Tổ đạo, truyền trì giới luật, hướng dẫn Tăng đồ và Tín đồ về mặt tinh thần, trú trì các tự viện thuộc hệ thống của giáo hội. Công tác lãnh đạo còn gồm cả việc gây giống ươm mầm, un đúc Tăng tài, để thừa kế Tổ đạo trong ngày mai.

Hòa Thượng: Thích Trí Thủ

17. Phật Giáo Việt Nam có tồn tại và duy trì hay không là tùy thuộc ở yếu tố con người, tùy thuộc ở chúng ta. Chư vị Hòa thượng, Thượng tọa, Tăng  Ny Phật tử phải ý thức về trách nhiệm lớn của mình đối với Đạo pháp và Dân tộc, làm sao cho pháp âm của Đức Phật mãi mãi vang lên vì hạnh phúc và an lạc của mọi loài.


Theo: Hòa Thượng Thích Đức Nhuận Pháp chủ HĐCM   GHPGVN

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch