Một vài suy nghĩ về Phong trào Chấn hưng Phật giáo và Hoà thượng Trí Hải
02/12/2008 15:29 (GMT+7)
Hoà thượng Thích Trí Hải (1906-1979) người Nam Định, sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước thuộc địa nửa phong kiến. Các nước Tây Âu đã trải qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa và hoàn thành cách mạng công nghiệp hoá đất nước...
Hoà thượng Thích Tố Liên trong quan hệ Phật giáo quốc tế
02/12/2008 15:29 (GMT+7)
Hoà thượng Thích Tố Liên là một vị danh tăng của Phật giáo Việt Nam cận đại...


Hoà Thượng Thích Tâm Giác
02/12/2008 15:29 (GMT+7)
Hòa thượng Thích Tâm Giác, thế danh là Trần Văn Mỹ, sinh năm 1917 tại tỉnh Nam Định...
Nhục thân Hoà Thượng Hổ Phách
02/12/2008 09:16 (GMT+7)

HT Hộ Tông Vansarakkhita
29/11/2008 09:12 (GMT+7)

Không ngờ Thượng Toạ hứa khả
29/11/2008 09:05 (GMT+7)
Trong quá trình học tập từ sơ đẳng Giác Ngộ đến trung cấp Vĩnh Nghiêm trong tâm khảm của tất cả học tăng chúng con Thượng Tọa là vị giáo thọ vô cùng nghiêm nghị...


LÊ THƯỚC Thiền sư
29/11/2008 08:56 (GMT+7)
Tiểu sử Hòa Thượng Tố Liên
29/11/2008 08:49 (GMT+7)

 Về trang trước     Về đầu trang      Trang 1 2 3 4 5 6 [7] 8  
» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch