Hoạt động từ thiện
Báo cáo công tác từ thiện của ĐĐ. Thích Thanh Phong
18/11/2008 14:30 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Công tác từ thiện đã thực hiện từ tháng 2-2005 đến tháng 11-2005.

A. HỌC BỔNG

- Ngày 1-4-2005, phát 50 xuất học bổng cho học sinh huyện Từ Liên, Hà Nội, tổng trị giá 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng)

- Tháng 6- 2005, phát học bổng cho học sinh Q. 3, TP. HCM, tổng trị giá 10.000.000 đồng (mười triệu đồng)

- Ngày 13-7-2005, phát 20 xuất học bổng cho các cháu học sinh F.7, Q.3, tổng trị giá 10.000.000 đồng (mười triệu đồng)

- Tháng 8-2005, phát học bổng cho các cháu F.7, Q.3trị giá 1.800.000 đồng (một triệu tám trăm ngàn đồng)

- 1-9-2005, phát 25 suất học bổng cho học sinh huyện Đông Anh, Hà Nội, tổng trị giá 7.500.000 đồng (bảy triệu năm trăm ngàn đồng)

- 8-9-2005, phát 230 suất học bổng cho học sinh huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây, tổng trị giá 34.500.000 đồng (ba mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng)

- 24-10-2005, ủng hộ chương trình Những ước mơ xanh, số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)

- 26-10-2005, cấp học bổng cho cháu Lò Thị Mai, xã Yên Hưng, Điện Biên, số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)

B. CÁC CÔNG TÁC TỪ THIỆN KHÁC

- 25-2-2005, phát 500 phần quà cho đồng bào tỉnh Thái Nguyên, tổng trị giá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng)

- 25-2-2005, phát 500 phần quà cho đồng bào tỉnh Bắc Cạn, tổng trị giá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng)

- Tháng 6-2005, tặng 2 căn nhà tình thương cho huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, tổng trị giá 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng)

- 5-2-2005, tặng một căn nhà tình nghĩa cho huyện Long An, trị giá 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng)

- 25-8-2005, tặng một căn nhà tình nghĩa cho văn phòng TW Mặt Trận T176, trị giá 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng)

- Tháng 7-2005, tặng 7.000.000 đồng (bảy triệu đồng) cho các cháu khuyết tật, Trung Tâm Khuyết tật Nhân đạo Quê Hương.

- Tháng 7-2005, ủng hộ Hội chữ thập đỏ huyện Tân Phú, số tiền 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm ngàn đồng)

- Tháng 7-2005, ủng hộ báo Thanh Niên 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)

- Tháng-2005, phát 300 phần quà cho đồng bào nghèo Q.3, tổng trị giá 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng)

- 1-9-2005, tiến hành 200 ca mổ mắt cho đồng bào tỉnh Thái Nguyên, tổng trị giá 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng)

- 5-9-2005, tiến hành 200 ca mổ mắt cho đồng bào tỉnh Quảng Bình, tổng trị giá 160.000.000 đồng (một trăm sáu mươi triệu đồng)

- 7-9-2005, tặng 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) để xây nhà Văn Hoá xã Yên Trung, Ý Yên.

- 2-10-2005, cứu trợ đồng bào bị lũ lụt tỉnh Nam Định, Thái Bình, tổng trị giá 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng), bao gồm: 2.000 thùng mì gói và 150.000.000 tiền mặt)

- 6-10-2005, cúng xây nhà truyền thống Thành Hội Phật giáo TP. HCM, số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng)

- 6-10-2005, Ủng hộ Thành Hội Phật giáo TP. HCM đi cứu trợ đồng bào bị bão lụt các tỉnh Miền Bắc, số tiền 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng).

- 7-10-2005, tiến hành 200 ca mổ mắt cho đồng bào Tỉnh Hà Tây, tổng trị giá 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng)

- 8-10-2005, ủng hộ Học viện Phật giáo VIỆT NAM tại TP. HCM, số tiền 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng)

- 10-10-2005, ủng hộ tạp chí Tình thương và cuộc sống, số tiền 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)

- 15-10-2005, ủng hộ xây giếng làng Nội mai, An Viên, Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, số tiền 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng).

- 9-11-2005, ủng hộ Trung ương Hội Cứu Trợ Trẻ Em tàn Tật Việt nam, thực hiện 50 ca mổ giãn cơ cho các cháu khuyết tật, tổng trị giá 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng).

TỔNG CỘNG: 1.362.300.000 đồng (một tỷ ba trăm sáu mươi hai triệu ba trăm ngàn đồng)

TP. HCM, ngày 10-11-2005

Gửi ngày 4 tháng 11 năm 2007

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch