Gia đình phật tử
Biết đủ thường vui
Việt dịch: Thích Quảng Lâm
08/12/2011 12:06 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

知足常樂

人生原無病  不少因自作  想想疾病苦  無病即是福

  想想饑寒苦  溫飽即是福  想想生活苦  達觀即是福

   想想世亂苦  平安即是福  想想牢獄苦  安份即是福

 

莫羨人家生活好   還有人家比我差

 莫嘆自己命運薄   還有他人比我惡

 為非作歹內疚苦   多愁多慮病來磨

 行善積德福澤多   吉人自有天相助

  為人在世一生中   無病無災應知足

  煩惱都因想不開   憂愁祇為看不破

 

本是長壽人  自使命短促  奉勸世間人  知足便常樂


6.jpg

 Phiên âm Hán việt

Tri túc thường lạc

Nhân sinh vô bệnh bất thiểu nhân tự tác

Tưởng tưởng bệnh tật khổ vô bệnh tức thị Phúc

Tưởng tưởng cơ hàn khổ ôn bão tức thị Phú

Tưởng tưởng sinh hoạt khổ đạt quán tức thị Phú

Tưởng tưởng thế loạn khổ bình an tức thị Phúc

Tưởng tưởng khổ an phận tức thị Phú

Mạc tiện nhân gia sinh hoạt hảo hoàn hữu nhân

Gia bỉ ngã sai mạc thán tự kỷ mệnh vận

Bạc hoàn hữu tha nhân bỉ ngã ố vi phi

Tác ngạt nội cứu khổ đa sầu đa lự bệnh

Lai ma hành thiện tích đức phúc trạch đa cát

Nhân tự hữu thiên tương trợ vi nhân tại thế

Nhất sinh trung vô bệnh vô tai ưng tri túc

Phiền não đô nhân tưởng bất khai ưu sầu chi

Vi khán bất phá bản thị trường thọ tự tại

Sử mệnh đoản xúc phụng khuyến thế gian nhân tri

Túc sử thường lạc.

 

 

Dịch tiếng việt

Biết đủ thường vui.

Trên đời hiếm người không bệnh tật, tất cả đều do mình tạo lên.

Xét nghĩ bệnh tật khổ mà không có bệnh tức là Phúc.

Đói rét khổ mà được no ấm tức là Phúc.

Cuộc sống khổ mà không bị hoàn cảnh làm ảnh hưởng tức là Phúc.

Trong đời loạn thế khổ, mà được bình an tức là Phúc.

Lao ngục khổ mà được an phận tức là Phúc.

Chớ nên thèm muốn cuộc sống tốt đẹp của người khác, vì có người còn khổ hơn mình. Không than phiền số phận bạc bẽo, bởi có người còn khốn khó hơn mình. Nhiều khi vì làm việc xấu ác nên trong tâm luôn bị sầu não dày vò, tật bệnh hành hạ. Người làm thiện tích đức, âm phúc được dồi dào, tất sẽ có trời đất phù hộ. Vì vậy, sống trên thế gian mà không gặp phải tật bệnh, tai ương thì phải nên biết đủ (tri túc). Sở dĩ có phiền não, sầu muộn chỉ vì tâm nghĩ không triệt để, nhìn nhận chưa thấu đáo. Do đó bản mệnh vốn trường thọ tự tại trở nên ngắn ngủi. Nay khuyên mọi người nên tri túc sẽ thường được an lạc. 

Việt dịch: Thích Quảng Lâm

 

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch