Đời sống
Người Phật tử nên đi chùa như thế nào để được an lạc và hạnh phúc?
09/11/2013 07:00 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Các vị đi Chùa lâu mà cũng như vậy thì thật là tiếc cho quý vị, khi tới núi vàng mà chỉ mang vài hòn sỏi về thật là uổng công.

Hôm nay nhân dịp đầu năm Nhâm thìn. Thể theo nguyện vọng của các  vi Tăng Ni trẻ và Phật Tử, bản thân tôi dù tu tập chưa có thành tựu gì nhưng tôi cũng xin hầu chuyện với chư vị Tăng Ni trẻ một chút gọi là quà xuân đầu năm, hay gọi là lì xì quý vị Phật Tử cũng được…tán thán công đức của quý vị, đầu năm dù bận trăm công ngàn việc nhưng các vi bớt chút thời gian về đây nghe tôi nói chuyện quả thật là phước đức lớn cho tôi, các vị là những người con Phật rất ưu tú, luôn thể hiện được tâm chí thành, chí kính đối với Tam Bảo. Nguyện cầu các vị luôn được Tam bảo gia hộ cho thành tựu được năm phần phước báu: Sống lâu; Sắc tốt; Yên vui; Sức mạnh và trí tuệ

   Thưa quý vị đầu năm ai cũng mong mỏi những điều tốt lành và sự may mắn đến với bản thân, ông bà, cha mẹ, anh chị em và người thân mà ta thường gọi là gia đình. Đến cả những vị có tâm rộng lớn hơn cầu cho họ hàng, làng xóm, quê hương, đất nước ..v.v.Còn giới xuất gia chúng tôi thì (cầu xin cho tất cả chúng sanh trong mười phương: kẻ âm siêu thoát, người dương nhẹ nhàng) thưa quý vị. Đầu xuân ai cũng muốn thư thái, việc gì cũng nhanh gọn và dễ chịu nên hôm nay tôi cũng sẽ nói ngắn gọn và các vị sẽ thu hoạch lớn nếu các vị hiểu và thực hành những điều tôi nói một cách chánh niệm:

di chua.jpg

Ảnh minh họa: nguồn internet

    Đầu năm tới Chùa, Tịnh Xá, Tịnh Thất chính là các vị đã làm một việc vô cùng ý nghĩa, có giá trị thiết thực cho bản thân và gia đình rồi, các vị đã thành tựu được nhiều phước báu, đến với Tam Bảo là thực hành nhiều thiện sự, vì quý vị tới thắp nén nhang, lễ bái cúng dường chư Phật, chư Tổ thì được vô lượng công đức và thành tựu hạnh của chư Phật, Chư  Tổ, đã làm trong quá khứ và vị lai sẽ làm và hiện tại đang làm. Rồi tới cúng dường lễ bái chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức tăng và chư Tăng thì thành tựu vô lượng an lạc ở hiện tại và vị lai phước đức thù thắng, trọn đạo nghĩa làm trò hiếu thuận, nhận được vô lượng ân đức từ quý ngài ban rải và cũng thành tựu nhiều phước báu khác nữa …

   Thưa quý vị nếu đến với tam bảo mà chỉ thắp nhang cúng Phật rồi cầu xin điều này, điều nọ rồi về, thì thật là chẳng đáng chút nào vì đó những vị sơ cơ là những người mới đến với Tam Bảo chưa biết gì còn các vị đi Chùa lâu mà cũng như vậy thì thật là tiếc cho quý vị, khi tới núi vàng mà chỉ mang vài hòn sỏi về thật là uổng công: Vì sao? Quý vị không cần ngạc nhiên! Vì khi đến Chùa, Tịnh Xá, Tịnh Thất là quý vị đến với Phật, Với Pháp, Với Tăng. Là đến với sự giác ngộ, đến với trí tuệ, và đến với phước đức thì mới xứng đáng với công sức đến đây thưa quý vị. Tại sao như vậy? Vì Phật là biết khắp cùng pháp giới mọi sự, mọi duyên, các pháp Ngài đều thấu suốt: nhưng chúng ta thì biết Ngài nên đến với Ngài, cúng dường Đức Phật là để nguyện thành tựu cái biết của Ngài, Lễ bái Đức Phật Là để thể hiện khát ngưỡng, tôn kính đối với bậc Vô Thượng Giác, mà học hạnh của Ngài và cầu xin Phật lực để thành tựu đạo nghiệp. Nếu quý vị về với Phật như vậy thì gọi là người giác ngộ hay gọi là (Chánh Kiến).

thuyetphap(1).jpg

Đến chùa lễ Phật và học chánh pháp là điều căn bản nhất của mỗi người con Phật

    Quý vị biết đó: Đến với Pháp là đến với Bát nhã”Trí Huệ” đến với Pháp là chúng ta tụng kinh, đọc kinh, nghiên cứu kinh, nghe chư Tăng, chư Ni giảng dạy kinh Pháp, đến tham vấn Pháp nơi chư Tôn Đức, tìm hiểu lời Phật dạy, suy tư bài giảng của chư Tăng, chư Ni giảng dạy. Như vậy cũng chính là đến với Pháp. Như vậy cũng có thể nói là (Chánh Tư Duy) khi quý vị có tinh thần như vậy thì trí tuệ của quý vị tăng trưởng không ngừng, hiểu sâu biết rộng, am tường chân lý và sống đúng chân lý, khi trí tuệ tăng chừng nào thì cuộc sống của quý vị thảnh thơi, thăng hoa chừng đó. Tôi lấy ví dụ cho các vị thấy: Lúc tôi mới đi tu thì tôi luôn tự hỏi sao mấy người này cứ làm khổ tôi, các vị lớn tu lâu mà không có lòng từ, không thương mấy người nhỏ, suốt ngày phạt hoài, rồi đôi lúc thấy kỳ cục nữa… Nhưng giờ tôi hiểu hết, có vị còn nói sư có bằng Đại học sao còn đi học bổ túc, họ cười nhạo, nhưng tôi không bận tâm, Họ không phải là tôi nên không biết mục tiêu của tôi. Do không biết nên họ mới nói vậy. Nhưng cũng phải khép nép xíu vì sao? Vì không như vậy họ lại làm tới mình không yên để tu nên phải làm bộ khép nép để yên tu và cũng tập hạnh nhẫn nhục. Rồi đêm vê tôi tự suy nghĩ lại thấy mình sai: mình đã bỏ tất cả đi tu sao còn cố chấp chi cho tăng trưởng bản ngã, tại mình nói cho họ biết thôi, từ đó trở đi mọi việc dù tỏ ra chút bối rối nhưng trong lòng thì thấy thảnh thơi, chẳng bận tâm nhiều. Có phạt , có la mắng tôi cũng luôn tự tập nhẫn nhịn và luôn tự ân ủi mình. Tác ý nói kiếp trước ta nợ người nay ta trả thôi, ta nợ người nhiều hơn nay họ chỉ la mắng, chỉ phạt vậy là không tính lãi cho ta rồi không vui sao ông Minh Hữu. Khi ấy lòng tôi nhẹ nhàng, thầm cảm ơn thầy tổ đã gia hộ.

    Thưa quý vị người đến với Pháp thì phải nhất thiết biết kỹ hai pháp: Là Pháp học và Pháp Hành. Chính vì thế mà phải học theo thứ tự, từ cơ bản rồi chuyên sâu, phải cầu học Pháp một cách uyển chuyển, diệu dụng và uyên áo Pháp để mọi công việc, ứng xử, thực hiện và hành động không bị trở ngại và thực sự có trí tuệ thì luôn là người giỏi dang và thành công trong cuộc sống. Vị nào làm được như vậy thì là người luôn có hạnh phúc thực sự và sự thăng hoa trong đời sống nội tại, trí tuệ siêu việt trong vị lai kiếp. Đó là Chánh tín Tam Bảo Phước báo thù thắng vô biên…

   Đến với Tăng là đến với phước đức đó thưa quý vị: Vì Tăng Bảo chính là ruộng phức điền của thế gian. Bởi Tăng là hòa hợp, Thanh tịnh và trang nghiêm nên phước đức ở Tăng bảo là vô tận. Hiện tiền Tăng là thầy của thế gian thay mặt Phật truyền bá Chánh Pháp nên nói phước đức Tăng Bảo là vô tận, khi quý vị đến lễ bái, cúng dường và nhận được nhiều lời chúc tốt lành từ những người Thầy của mình thì niềm hoan hỷ trỗi dậy, Phước Đức tăng trưởng hiện tại an lạc vị lai sung sướng thì còn gì bằng nữa. Chư Tăng là xã phú cầu bần, xã thân cầu đạo, sống tiết chế trong giới luật nên Phước Đức vô tận. Nên khi chư Tăng rải tâm từ mọi chúng sanh xung quanh hay những chúng sanh được chư Tăng hướng tâm nguyện cầu đều được cảm thọ hoan hỷ. sức mạnh của Tăng Bảo là vô tận vì Tăng gồm hai Hạng Phàm Tăng và Thánh Tăng mà cõi này là cõi Phàm Thánh đồng cư nên quý vị phải luôn luôn kính quý và khát ngưỡng đối với Tăng Bảo để trọn phước đức, Tuyệt nhiên không được thấy một vài vị không vừa lòng rồi có những lời nói, suy nghĩ hay hành động trái Đạo. Quý vị tự mình cắt đứt duyên lành với Tăng Bảo chịu quả báo xấu lại mất phước an vui. Chính vì vậy nên quý vị phải thường xuyên cầu Pháp chí thành nơi Tăng, người nào làm được như vậy chính là người có phước, gần gửi Thầy lành bạn tốt làm tăng trưởng Phước Đức cuộc sống luôn an vui thành công và rất hạnh phúc vì có mười phần Phước Đức thì có mười phần tài sản và có mười phần tinh thần, ví dụ: Có anh chàng được bố mẹ cho một công ty lớn đang ăn nên làm ra, nhưng khi giao cho anh ta làm giám đốc thì không hiểu sao công ty đi xuống và dẫn đến phá sản. nhiều người nói thế nầy thế khác, nhưng kết luận là: Chính vì người này không có Phước Đức nhiều, hay như có nhiều người học giỏi, nhà giàu mà không làm được gì? Chính là vì họ thiếu Phước, hay những người ít học nhưng làm nên sự nghiệp lớn lao  đó cũng chính là vì có nhiều Phước Đức…(Riêng về Ngũ Giới tôi sẽ nói vào buổi khác khi có duyên)

   Thưa Quý vị! Các vị hãy cố giắng học tập để thọ lãnh được sự thấy biết của chư Phật khi Quy Y Phật –  Trí Tuệ khi Quy Y Pháp và Phước Đức trang nghiêm khi Quy Y Tăng. Một người được gọi là Phật Tử thì người đó phải học tập và thọ lãnh được Tam Quy và giữ gìn ngũ Giới như vậy thì hẳn người Phật Tử sẽ giàu sang, không những giàu sang về vật chất mà còn sung mãn về tinh thần hơn, giỏi giang hơn, an vui hơn hạnh phúc hơn, là người giương mẫu trong xã hội đáng cho người xung quanh học tập và làm theo. Hôm nay đầu xuân chỉ xin nói vài lời như vậy. Nếu vị nào không hoan hỷ cũng xin bỏ qua cho. Trước khi kết thúc buổi nói chuyện đầu năm. Con xin gởi lời vấn an sức khỏe chư Tôn Đức  và cầu chúc cho quý Tăng Ni trẻ và quý Phật Tử thành tựu; Giác ngộ của Phật và Trí tuệ của Pháp và Phước đức của chư đại bồ Tát. Chúc quý vị vạn sự kiết tường vạn sự an lành.Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị lắng nghe buổi nói chuyện.        

                                                         

Thích Giác Minh Hữu

Nguồn: Người Phật Tử

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch