Cảm niệm của Hòa Thượng Thích Quang Khải
02/12/2008 15:30 (GMT+7)

Than Ôi!

Ðêm nay bầu trời khi mờ, khi tỏ
Lòng người thao thức đầy vơi, vơi đầy
Trăng ngả bóng chuông reo vang tin báo
Thầy con đã về thế giới phương Tây !


Tin Viên tịch, khắp tỏ ngàn nơi
Ai nấy hướng về giọt lệ rơi
Chuông Tổ Ðình sầu ngân vĩnh biệt
Bao con tim nức nở bên Người !

Người nhập thế, hành Bồ Tát hạnh
Thuyền từ thầm lặng bến sông mê
Nắng mưa sòng cả không dừng mái
Quyết chí ngày đêm vẹn nguyện thề.

Nhân thế khen chê tâm vững lặng
Một lòng hoằng hóa lớp người sau
Tấm gương đạo hạnh sao khôn sánh
Ðức độ không bờ, kiếp khổ đau.

Trăm năm cõi thế tâm không vướng
Bất biến tùy duyên đạo đời
Pháp nhũ bắc Nam quên tuổi hạc
Gương trong hạnh nhẫn khắc lòng người

Thuyền từ giữa biển sóng vây quanh
Tay lái tùy duyên vựot sóng thành
Sóng gió bốn bề là thiện hữu
Con thuyền bến giác lọng, tàn xanh.

Hạnh nguyện trăng tròn nợ trả xong
Mỉm cười, bát nhã cánh buồm dong
Bắc Nam đại chúng dâng hương nguyện
Thượng phẩm sen hồng ngát tỏ hương.

Con thuyền tách bến sông sầu
Trăng mờ nhỏ lệ bến, cầu ngẩn ngơ !
Lòng người nhò bóng thuyền đi
Ðêm đêm thao thức đôi mi ngấn hồng.

Thuyền đệ
Thích Quang Khải
Canh thìn – 2001

Các tin đã đăng:
© 2005-2011 Chùa Vĩnh Nghiêm.
Biên tập: Đ.Đ. Thích Thanh Phong.
Địa chỉ: 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)3848 3153 Fax: (08)3843 9901
Email: vinhnghiemvn@yahoo.com
Website: http://www.vinhnghiemvn.com