Thơ
Vu Lan xưng tán công đức
18/12/2008 17:36 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Giáo Chủ U Minh Địa Tạng Vương
Phương nam đức rộng toả mây hương
Ba đời chư Phật đều xưng tán
Saú cõi chúng sanh tưởng niệm thường
“Tích trượng” mở toang a tỳ ngục
“Minh Châu” toả sáng khắp mươì phương
Thệ còn nhân khổ ta còn độ
Tam giới thành duyên pháp giáo đường.

24/07/2006
Cư Sĩ Chánh Tâm

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch