Thơ
Kính họa Xa Miền Tục Lụy
18/12/2008 17:35 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Kính họa Xa Miền Tục Lụy
Gửi ngày 30 tháng 10 năm 2007

XA MIỀN TỤC LUỴ 1

Trần ai không nhiễm bướm không phiền
Thanh quý nào hơn đoá Bạch liên
Hương toả ngát thơm vườn Lộc-Uyển
Sắc tươi tô điểm chốn Kỳ-Viên

Trăng thanh gió mát xa niềm tục
Nước nhược non bồng thoát cõi tiên
Bốn biển mười phương đều ngưỡng vọng
Toà vàng in bóng đấng Siêu Nhiên

(Báo Đuốc Tuệ số 6, tr.5)
Xa miền tục lụy

Hoạ nguyên văn bài "Xa miền tục luỵ" đăng ĐT số 6 của Đại Đức Thích Tuệ Hải

Cuộc đời dâu bể lắm ưu phiền
Rửa sạch trần tâm cậy Pháp Liên (1)
Thành trụ càn khôn đều mộng ảo
Chân như Pháp tánh thấy chu viên

Tham Sân gạt bỏ vui miền thế
Danh lợi không màng ấy cõi tiên
Bến giác mênh mông chờ tự giác
Thuyền từ đưa khách đến an nhiên

(1) Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
(Báo Đuốc Tuệ số 10, tr.5)


Kính họa
Xa miền tục lụy

Đời như giấc mộng có chi phiền
Mượn xác cầu về cửu phẩm liên(1)
Vượt bỉ(2) phaỉ lìa thân giả tạm
Thoát mê đừng luyến cảnh thiền viên
Oan khiên luỹ kiếp nguyền nay dứt
Phước baú hiện đời vọng cảnh tiên
Tứ đại trả về cho tứ đại
Hồn linh thanh thoát cõi siêu nhiên.

(1) Cửu Phẩm Liên Hoa
(2) Bỉ Ngạn
15/07/ 2006Cư
Cư Sĩ Chánh Tâm Kính Họa

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch