Không ngờ Thượng Toạ hứa khả

Không ngờ Thượng Toạ hứa khả
Trong quá trình học tập từ sơ đẳng Giác Ngộ đến trung cấp Vĩnh Nghiêm trong tâm khảm của tất cả học tăng chúng con Thượng Tọa là vị giáo thọ vô cùng nghiêm nghị...

Đại Lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang

Đại Lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang
Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Huyền Quang - Viện trưởng Tu viện Nguyên Thiều, bậc Trưởng lão Tôn túc của tỉnh Bình Định, của Phật giáo Việt Nam.
 Về trang trước    
  Trang:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 
© 2005-2011 Chùa Vĩnh Nghiêm.
Biên tập: Đ.Đ. Thích Thanh Phong.
Địa chỉ: 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)3848 3153 Fax: (08)3843 9901
Email: [email protected]
Website: http://www.vinhnghiemvn.com