Vu Lan báo hiếu
22/12/2008 11:42 (GMT+7)


(ảnh: Giác Thọ, Vu Lan tại thị xã Móng Cái, ngày 02-08-2008)

Báo hiếu mùa thu đã đến rồi
Đền ơn Cha Mẹ phận con tôi
Cúi đầu cầu nguyện trên tam bảo
Cung kính dâng hương khấn Phật Trời
Cảm ứng lòng thành người hiếu tử
Hộ trì Phụ Mẫu ở trên đời
Hiện tiền nạn khỏi tai qua hết
Qúa vãng liên hoa cữu phẩm ngồi

Cư sĩ Chánh Tâm
Mùa Vu Lan 2008

Các tin đã đăng:
© 2005-2011 Chùa Vĩnh Nghiêm.
Biên tập: Đ.Đ. Thích Thanh Phong.
Địa chỉ: 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)3848 3153 Fax: (08)3843 9901
Email: [email protected]
Website: http://www.vinhnghiemvn.com