Lão Hồ Ly - Truyện Phật Giáo
06/04/2014 22:11 (GMT+7)

Thoại Hoa xin kể ra đây.

Xưa kia, có một lão Hồ ly biến thành người đến hỏi Tổ Đại Sư Bá Trượng rằng:

NGƯỜI ĐẠI TU HÀNH CÒN RƠI VÀO LUẬT NHÂN QUẢ KHÔNG?"

Lão Hồ ly này trong kiếp trước là một pháp sư, giảng kinh nói pháp. Có người hỏi lão ta câu này, nhưng lão đã đáp sai. Lão đã trả lời:

" Bất lạc nhân quả"( Chẳng rơi vào nhân quả).

Kết quả là lão bị đọa vào súc sanh làm loài chồn đến 500 năm. Năm trăm năm sau, lão tu luyện được thân người, đến gặp Tổ Bá Trượng thỉnh giáo:

"Làm thế nào để thoát ly súc sanh?"

Tổ Bá Trượng nói:

" Ngày mai khi tôi thăng tòa thuyết pháp, ông đem câu hỏi ngày xưa mà người ta đến hỏi ông, thì ông đến hỏi lại tôi một lần nữa".
Hôm sau, ông ta đến, hướng về Pháp sư đảnh lễ xong, sau đó cung kính thỉnh giáo Ngài và lại đưa ra câu hỏi :

" NGƯỜI ĐẠI TU HÀNH CÒN RƠI VÀO LUẬT NHÂN QUẢ KHÔNG? "
Tổ Bá Trượng trả lời rằng:

"  Bất muội nhân quả"( Không mê lầm nhân quả).
Chỉ sửa đi một chữ mà ngay đó ông ta hiểu được, đảnh lễ tạ ơn Tổ Bá Trượng rồi ra về. Qua ngày hôm sau, Tổ Bá Trượng dẫn một số người đến sau núi tìm con hồ ly đó, thì phát hiện ra nó đã chết và đem chôn cất. Ông ta đã thoát ly được thân chồn. Tổ Bá Trượng nói với mọi người rằng:

" Con hồ ly này là ông lão hôm qua đến hỏi chuyện tôi đó."

Ngài nói, giảng pháp, chuyển ngữ sai đi chỉ một chữ mà bị đọa làm thân chồn 500 năm.

Các bậc thánh nhân, Chư Phật Bồ Tát khi đến thế gian này, các Ngài biết rất rõ ràng nhân quả, khi thọ quả báo thiện hoặc ác, các Ngài biết rõ ràng quả báo này là do đời nào, kiếp nào đã gây tạo ra, cho nên quý Ngài lại an nhiên trả quả, chẳng bao giờ sân giận, than oán lo sợ. Đây là người đại tu hành, đại giác ngộ!
Còn phàm phu như chúng ta thì sao? Chúng ta mê lầm, gây tạo những nghiệp tội không biết trước được.

Những sự thọ báo nhân quả của thánh nhân và phàm phu hoàn toàn khác nhau!
Xuân Giáp Ngọ 2014 

Các tin đã đăng:
© 2005-2011 Chùa Vĩnh Nghiêm.
Biên tập: Đ.Đ. Thích Thanh Phong.
Địa chỉ: 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)3848 3153 Fax: (08)3843 9901
Email: [email protected]
Website: http://www.vinhnghiemvn.com