Chùa Vĩnh Nghiêm

Thái Bình: Chương trình Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Thái Bình

Trong thời gian hai ngày 08 - 09/11/2016 (Nhằm ngày 09 - 10/10/Bính Thân) tại chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình), BTS GHPGVN TP.Thái Bình tổ chức đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ III (2016-2021).

Trong thời gian hai ngày 08 - 09/11/2016 (Nhằm ngày 09 - 10/10/Bính Thân) tại chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình), BTS GHPGVN TP.Thái Bình tổ chức đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ III (2016-2021).

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu ni Phật.

Kính bạch Chư tôn đức Tăng Ni.

Kính thưa quý vị đại biểu khách quý.

Thưa quý Phật tử.

Căn cứ Hiến chư­ơng GHPGVN quy định, và hư­ớng dẫn tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện của HĐTS GHPGVN số 292/TT. HĐTS ngày 01 tháng 08 năm 2015 để tổng kết công tác Phật sự trong 5 năm qua, định hư­ớng cho ch­ương trình hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ mới, đánh giá đúng mức các mặt ưu điểm, khuyết điểm, những hiệu quả hoạt động, những thành tích hoạt động và năng lực hoạt động của Phật giáo TP.Thái Bình để rút ra những bài học thực nghiệm cho nhiệm kỳ mới. Đặc biệt suy cử một ban trị sự Phật giáo nhiệm kỳ III (2016-2021). Một nhiệm kỳ tiếp nối và phát triển bền vững với thành phần nhân sự đầy đủ các tiêu chuẩn, uy tín, năng lực, đạo đức, tiêu biểu và mang tính kế thừa hết lòng phục vụ đạo pháp và dân tộc để làm tròn nhiệm vụ mà Giáo hội giao phó.

Trong thời gian hai ngày 08 - 09/11/2016 (Nhằm ngày 09 - 10/10/Bính Thân) tại chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình), BTS GHPGVN TP.Thái Bình tổ chức đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ III (2016-2021). Đại hội đư­ợc tổ chức trọng thể và tôn nghiêm, diễn ra trong bối cảnh trong khi toàn thể Tăng Ni Phật tử khắp nơi vừa hân hoan đón mừng Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN (07/11/1981 – 07/11/2016), thi đua hoàn thành Phật sự hướng tới Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp tỉnh và toàn quốc sẽ được tổ chức vào năm tới. Tăng Ni Phật tử TP.Thái Bình với tinh thần đoàn kết hòa hợp và thống nhất trong Đại hội là lễ phẩm cao quý nhất dâng lên cúng dàng bậc Đạo s­ư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta phấn khởi trước những sự kiện trọng đại của Phật giáo nước nhà và chúng ta cũng vui mừng chào đón đại hội đại biểu Phật giáo TP.Thái Bình lần thứ III với niềm tin và hy vọng một đại hội của tinh thần đoàn kết và trí tuệ, để đ­ưa Phật giáo TP phát triển, đổi mới và vững mạnh, góp phần cùng Phật giáo tỉnh nhà, Phật giáo toàn quốc xây dựng một giáo hội PGVN ổn định và vững bền. Chương trình Đại hội chính thức như sau:


           1. Cung nghinh chư tôn đức – Văn nghệ chào mừng.

          2. Niệm Phật cầu gia bị.

          3. Chào cờ - Đạo ca – Phút nhập từ bi quán tư­ởng niệm chư vị tiền bối, lịch đại Tổ sư hữu công, chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ thiên tài, danh nhân văn hoá thế giới, ng­ười cha già của dân tộc Việt Nam. Tư­ởng nhớ chư­ thánh tử đạo, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ vị Quốc vong thân, hy sinh cho đạo pháp và dân tộc.

          4. Cung thỉnh Ban chứng minh tối cao Đại Hội, mời chủ tịch đoàn, th­ư ký đoàn, ban kiểm soát lên làm việc.

          5. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

          6. Diễn văn khai mạc.

          7. Phật tử dâng hoa cúng dàng (Nếu có)– Tặng hoa chúc mừng.

8. Báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ II và phư­ơng hư­ớng công tác Phật sự nhiệm kỳ III.

          9. Đại biểu đóng góp tham luận.

          10. Ban Trị sự nhiệm kỳ II tuyên bố mãn nhiệm.

11. Thường trực Ban Trị sự PG tỉnh lấy biểu quyết suy cử BTS PG TP.Thái Bình nhiệm kỳ III.

12. BTS PG TP.Thái Bình nhiệm kỳ III ra mắt và nhận nhiệm vụ.

13. Đọc quyết định khen thư­ởng tặng bằng tuyên dư­ơng công đức của BTS GHPGVN tỉnh - Đọc quyết định khen thư­ởng của Thành ủy – HĐND – UBND - UMMTTQVN TP.Thái Bình – Tặng quà lưu niệm.

14. Đại diện thành uỷ – Hội đồng nhân dân – uỷ ban nhân dân – UMMTTQVN TP.Thái Bình phát biểu.

15. Đạo từ của Thường trực BTS GHPGVN TP.Thái Bình.

16. Thông qua danh sách cử đoàn đại biểu Phật giáo TP.Thái Bình đi tham dự và chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII.

17. Trình dự thảo nghị quyết Đại hội Phật giáo TP.Thái Bình nhiệm kỳ III.

18. Diễn văn bế mạc Đại hội – Cảm tạ của Ban Tổ chức.

19. Chào cờ – hồi hư­ớng.

20. Thụ trai và hoàn mãn.

Trân trọng./.

 Phật giáo TP.Thái Bình.

TM. BTS GHPGVN TP.THÁI BÌNH

TRƯỞNG BAN

 

Đại Đức Thích Trí Sử

Phật giáo TP.Thái Bình.


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage