Chùa Vĩnh Nghiêm

TP.HCM: Tác pháp an cư tại Việt Nam Quốc Tự


Sáng nay, 8-6 (14-5 ÂL), tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10) , BTS GHPGVN TP.HCM đã trang nghiêm cử hành lễ tác pháp an cư cho chư tôn giáo phẩm lãnh đạo PG thành phố cùng 24 quận huyện. 

Tac phap an cu -VNQT (6).JPG
Lần đầu tiên, chư BTS GHPGVN tổ chức lễ tác pháp an cư tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Đến tham dự có chư tôn trưởng lão: HT.Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ HĐCM, HT.Thích Trí Quảng - Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS PG TP, HT.Thích Hiển Tu - Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM, HT.Thích Tắc An - Thành viên HĐCM, cùng hơn 160 chư tôn đức thành viên BTS PG thành phố và 24 BTS PG quận huyện.

Sau khi lễ Tổ tại Tổ đường, chư tôn đức đã làm lễ khai kinh theo nghi thức truyền thống. HT.Thích Trí Quảng và HT.Thích Minh Thông đã tác pháp tiền phương tiện trước khi thọ pháp an cư. Chư Ni thuộc phân ban Ni giới thành phố cũng đã có mặt thỉnh giáo giới theo luật Phật chế. HT.Thích Trí Quảng đã có lời sách tấn Chư tôn đức Ni giữ thân tâm thanh tịnh trong 3 tháng an cư.

Tac phap an cu -VNQT (12).JPG
Chư tôn đức đối thú tác pháp an cư

Sau phần nghi thức tiền phương tiện, HT.Thích Trí Quảng và HT.Thích Viên Giác đã đối thú tác pháp an cư Thượng tọa. Sau đó chư tôn đức lãnh đạo tác pháp an cư đại chúng.

HT.Thích Trí Quảng thay mặt chư tôn trưởng lão và BTC khóa an cư có lời giáo giới đến toàn thể đại chúng. “Theo luật Phật chế, hôm nay chúng ta làm lễ tác pháp an cư tại Việt Nam Quốc Tự cho chư tôn đức lãnh đạo PG thành phố. Mỗi nửa tháng tất cả chúng ta vân tập về đây để làm lễ Bố-tát tụng giới. Tôi mong rằng trong ba tháng an cư, chư tôn đức sẽ trau dồi Giới - Định - Tuệ. Ai có những lợi lạc trên con đường thánh đạo thì cùng chia sẻ. Ai có những khiếm khuyết thì kiểm điểm để tốt hơn…”, Hòa thượng nhấn mạnh.

Được biết trong khoảng thời gian này, BTS PG các quận huyện đã tổ chức lễ tác pháp an cư cho các trường hạ do BTS tổ chức.

Sau đây là những hình ảnh về buổi lễ vừa diễn ra do PV Giác Ngộ thực hiện:

Tac phap an cu -VNQT (1).JPG

Tac phap an cu -VNQT (2).JPG
Chư tôn đức niêm hương, lễ Tổ

Tac phap an cu -VNQT (3).JPG
Niêm hương bạch Phật, khai kinh theo nghi thức truyền thống tại chánh điện

Tac phap an cu -VNQT (4).JPG

Tac phap an cu -VNQT (5).JPG

Tac phap an cu -VNQT (6).JPG

Tac phap an cu -VNQT (7).JPG

Tac phap an cu -VNQT (8).JPG

Tac phap an cu -VNQT (10).JPG
HT.Thích Trí Quảng tác pháp tiền phương tiện

Tac phap an cu -VNQT (12).JPG
Chư tôn đức đối thú tác pháp an cư của Thượng tọa

Tac phap an cu -VNQT (11).JPG
Chư Ni thỉnh giáo giới

Pháp Đăng - Ảnh: Bảo Toàn

GNO


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage